پساب‌های زهکشی حاشیه دریاچه مهارلو برای کشت شلتوک مناسب نیست

شیراز - ایرنا- مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان فارس با هشدار به اینکه باید از کشت صیفی و برنج با پساب در حاشیه تالاب مهارلو جلوگیری شود، عنوان کرد: هرچقدر که کیفیت پساب و زهکشی عالی باشد اما دلیلی بر کشت صیفی و شلتوک نیســت و این می تواند عامــل انتقال آلودگی باشد.

حمید رضا دهقانی روز دوشنبه در  چهارمین جلسه شورای حفاظت منابع آب استان فارس  با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارسبه بررسی  چگونگی تامین حقابه دریاچه مهارلو ، بررسی ابعاد فنی و حقوقی احداث اســتخرهای عظیم در اراضی کشاورزی اســتان و بررسی مصوبه هیات دولت در خصوص ممنوعیت کشت برنج به جز دو استان شمال کشور، پرداخت.

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره آب منطقه ای فارس در این جلسه  اظهار داشت: حقابه ،تعریف دارد و نمی توان آب های اطراف دریاچه مهارلو را حقابه تعریف نمود. این آب ها حقابه نیست و در مسیر آبی هم که وارد دریاچه می شــود هیچگونه تاسیسات و سازه ای نداریم و دریاچه همواره فصلی بوده است.

دهقانی ، مدیرعامــل ســازمان آب منطقه ای فــارس در خصوص موضوع احداث اســتخرهای عظیم در اســتان بیان کرد :  موضوع احداث اســتخرها از شهرســتان جهرم آغاز شــد که در بازدید وزیر نیرو، از استخرها با این حجم بالای تبخیر آب انتقاد شده بود. این درحالی اســت که خیلی از استخرها با وام احداث شــده است و از طرفی هم گروه های اجتماعی و مردم واکنش منفی نســبت به این افزایش استخرها دارند تا جایی که در شهرســتان کازرون مردم به شدت منتقد این احداث ها بودند.

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره آب منطقه ای فارس با اشــاره بــه اینکه در زمینه احداث اســتخرها باید برخورد مناسبی بر اجرا یا عدم اجرای اســتخرها صورت پذیرد، تصریح کرد: بعضی از منابع تامین آب استخرها از منابع زیرزمینی و احداث چاه غیر مجاز در باغ ها و انحراف آبهای سطحی و سیلاب ها اســت که منابع آب را تحت تاثیر قرار می دهد.

پیشتر نیز استاد دانشگاه شیراز و پدر هیدرولوژی آب های زیرزمینی در ایران گفته بود : با توجه به این که میزان آرسنیک موجود در دریاچه مهارلوی شیراز ۳۵ برابر حد مجاز است، بهره برداری از نمک این دریاچه به مثابه بمبی است که برای تخریب محیط زیست منفجر شده است.

به گزارش ایرنا، دکتر عزت الله رییسی اردکانی ،  میزان آرسنیک در مبادی ورودی دریاچه مهارلو را در حد مجاز دانست اما گفت: با توجه به فرایند تبخیر، آرسنیک موجود در کف دریاچه ۳۵ برابر حد مجاز است.

رییسی اردکانی که مجله علمی هیدروژئولوژی (Hydrogeological Journal) او را به عنوان پدر هیدرولوژی آب های زیرزمینی در ایران معرفی کرده است، اظهار داشت: نمک این دریاچه را تبخیر می کنند و در نهایت آنچه را که پر از آرسنیک و فلزات سنگین است را در صنایعی همچون پتروشیمی استفاده می کنند که این مواد آلاینده به رودخانه هایی همچون کُر بر می گردد و در چرخه محیط زیست دیگر نقاط استان فارس نیز خلل وارد می کند.

همچنین در این زمینه بارها اعلام شده که  وجود نیترات در صیفی کاشت حاشیه شیراز و اطراف دریاچه مهارلو و رودخانه خشک مشاهده شده است .

کارشناسان بهداشت تاکید دارند که همه سبزی های کاشته شده در کنار رودخانه خشک شیراز و اطراف دریاچه مهارلو تحت نظارت مستمر دانشگاه علوم پزشکی قرار دارد و وجود فلزات سنگین و نیترات در آنها بطور مستمر اندازه گیری می شود اما  نیترات مشاهده شده بخاطر استفاده از سموم و کودهای شیمایی است که معمولا با اضافه برداشت از زمین های کشاورزی و با استفاده از کودهای نیترات که نوعی کود شیمیایی است در زمین رسوب می کند.

بخش اصلی آب دریاچه مهارلو از طریق رودخانه خشک، رودخانه سلطان‌آباد و رودخانه سروستان تامین می‌شود. علاوه برآن، چشمه‌هایی نیز در نزدیکی دریاچه از دل زمین بیرون زده‌اند که به دریاچه می‌ریزند. این دریاچه در فاصله ۳۵ کیلومتری شرق شیراز در استان فارس قرار دارد.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار استان‌ها