اظهارات یک مقام آمریکایی در گفت وگو با " النهار" درباره لبنان و سوریه # بیروت ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/12/83 خارجی.سیاسی.لبنان.آمریکا. روزنامه لبنانی "النهار" به نقل از"پل ولفویتز" معاون پیشین وزیر دفاع آمریکا نوشت : اگر جریانهای سیاسی مخالف دولت سوریه نیازی به کمک و حمایت سیاسی آمریکا داشته باشند من مخالفتی با آن نخواهم کرد . " النهار " روز یکشنبه با چاپ گفت و گویی به نقل از این مقام آمریکایی افزود : تنشها و تحولات کنونی لبنان بر وضع داخلی سوریه نیز تاثیر خواهد گذاشت . ولفویتز که از طراحان اصلی حمله به عراق است و به تازگی رییس جمهوری آمریکا او را برای تصدی پست ریاست بانک جهانی پیشنهاد کرده در این گفت و گو تاکید کرده که سوریه نباید در دو کشور همسایه خاوری و باختری خود یعنی عراق و لبنان دخالت کند . معاون پیشین وزیر دفاع آمریکا در این گفت و گو همچنین گفته است که آمریکا در برخورد با آزادی های سیاسی ، اجتماعی و اجرای مبانی دمکراسی در منطقه خاورمیانه کوتاهی داشته و این موضوع به بروز بحرانهای جاری در این منطقه منجر شده است . این مقام آمریکایی مدعی شده است : حل کشمکش فلسطینیان و اسراییل و یافتن راهکار عادلانه برای آن ،چالش اساسی دولت آمریکا در منطقه خاورمیانه است .
ولفویتز گفت: در صورتی که دولت آمریکا خواهان بهبود چهره خود نزد ملتهای عرب و مسلمان است باید برای حل معضل فلسطینیان چاره اندیشی کند . وی اضافه کرد: اسراییلی ها و فلسطینیان می توانند در کنار یکدیگر زندگی کنند و به باور من امکان همزیستی آنان وجود دارد . خاورم/2087/266

سرخط اخبار جهان