یک شرکت کویتی ـ آمریکایی بازسازی فرودگاه نجف را به عهده گرفت # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/12/83 خارجی.سیاسی.کویت.آمریکا.نجف. یک شرکت کویتی آمریکایی بازسازی فرودگاه قدیمی نجف واقع در جنوب شهر در نزدیکی منطقه "براکیه" را به عهده گرفت. به گزارش منابع خبری، از فرودگاه مزبور که هم اکنون متروکه و بلااستفاده باقی مانده به عنوان فرودگاه نظامی استفاده می شد. اعضای شورای استان نجف واقع در جنوب بغداد اخیرا موضوع بازسازی فرودگاه قدیمی نجف را با اعضای شرکت مزبور بررسی کرد. "عبدالحسین موسوی" رییس جدید شورای استان نجف در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اعلام این مطلب افزود: برقراری آرامش و امنیت در شهر نجف به منظور اجرای طرح بازسازی فرودگاه یک امر لازم و ضروری است. موسوی از راه اندازی فرودگاه به عنوان یک اقدام مهم برای به راه افتادن چرخه توریسم و اقتصاد در استان نجف نام برد. صویر/1487/1392

سرخط اخبار جهان