وقوعانفجاردرسالن تاتردرنزدیکی مدرسه انگلیسی هادردوحه چند زخمی برجاگذاشت # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/83 "اریک متی" کاردار انگلیس در دوحه ، پایتخت قطر، اعلام کرد، براثر وقوع انفجار دریک سالن تاتر در نزدیکی مدرسه انگلیسی ها، در شامگاه شنبه، چند نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از دوحه، کاردار انگلیس گفت : هنوز مشخص نیست این انفجار یک اقدام جنایتکارانه بود یا نه و ما منتظر گزارش پلیس درباره این انفجار که چند زخمی برجا گذاشته است، هستیم. بنابراین گزارش ، دود غلیظی از محل انفجار که توسط نیروهای امنیتی محاصره شده بود، دیده می شد و تعداد زیادی آمبولانس در محل درحال تردد بودند. شبکه تلویزیونی الجزیره نیز اعلام کرد این انفجار در نزدیکی یک مدرسه متعلق به خارجی ها در پایتخت قطر رخ داد که تعدادی زخمی برجا گذاشت ولی از تعداد زخمی ها و یا کشته شده های احتمالی خبری مخابره نکرد. بنابراین گزارش ، درزمان وقوع انفجار چندین نفر که اکثرشان خارجی ها بودند سرگرم تماشای تاتر بودند. شبکه تلویزیونی الجزیره همچنین اعلام کرد براثر وقوع این انفجار ساختمان مذکور و چند دستگاه خودرو دچار آتش سوزی شد. شبس / 1682/ 1770

سرخط اخبار جهان