اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان بررسی می‌شود

تهران- ایرنا- اعضای کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس هفته آینده اصلاح برخی از قوانین مربوط به مجلس را مورد بررسی قرار می‌دهند.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از خانه ملت، کارگروه منتخب کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دوشنبه بعد جلسه‌ای برای بررسی طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان برگزار خواهد کرد.

این کمیسیون همچنین روز سه‌شنبه رسیدگی به طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را با حضور طراح، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و سایر مدعوین در دستور کار خواهد داشت.

کمیسیون آیین‌نامه بعد از این دستور به رسیدگی طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با حضور طراح، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و سایر مدعوین می‌پردازد.

همچنین بررسی نحوه ایفای وظیفه کمیسیون آیین‌نامه داخلی برای اجرای تبصره ماده ۷۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز در دستور کار قرار دارد.

کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در روز چهارشنبه هفته آینده نیز  رسیدگی به طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را با حضور طراح، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و سایر مدعوین در دستور کار می‌گذارد.

رسیدگی به طرح اصلاح مواد ۷۲ و ۸۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با حضور طراح، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و سایر مدعوین نیز آخرین موضوع مورد بررسی کمیسیون در هفته آینده خواهد بود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =