معاون استاندار خراسان رضوی: دانشگاه فردوسی ناظر توسعه اقتصادی است

مشهد- ایرنا- معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی گفت: دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان ناظر اجرای "طرح توسعه مثلث اقتصادی فرهنگی خراسان رضوی" انتخاب و در این حوزه فعال شده است.

بی‌بی‌کوکب موسوی‌کاخکی روز سه‌شنبه در حاشیه مراسم گشایش دومین مرکز فناوریهای نوین دانشگاه فردوسی مشهد افزود: دانشگاه فردوسی در این چارچوب با برپایی نشستهای تخصصی گوناگون و یاری اساتید مجرب این مرکز آموزش عالی، طرحهای اجرایی در قالب مثلث توسعه اقتصادی خراسان رضوی را بررسی و بازبینی می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین دانشگاه فردوسی تلاش کرده با استفاده از نظرات استادان دانشگاهی در رشته‌ها و حوزه‌های گوناگون تخصصی "طرح توسعه مثلث اقتصادی فرهنگی خراسان رضوی" را به عنوان یک ایده علمی به سمت ایجاد الگویی عملی برای تحقق توسعه اقتصادی هدایت کند.

معاون استاندار خراسان رضوی گفت: دانشگاه فردوسی همچنین با حمایت از گسترش "مراکز رشد" به عنوان شتاب‌دهنده می‌تواند در سرعت اجرایی الگوی مثلث توسعه اقتصادی با استفاده از دانش و فناوری نوین موجود در شرکتهای دانش بنیان کمک بزرگی انجام دهد تا همین طرحها در مقیاس وسیعتر به اجرا درآیند. 

وی افزود: در مجموع دانشگاه فردوسی مشهد از همین مسیر با اقداماتش ارتباط بین صنعت و دانشگاه را بیش از پیش تقویت خواهد کرد.  

موسوی‌کاخکی ادامه داد: بر این اساس می‌بایست نیازهای صنعتگران برای بکارگیری در اجرای طرحهای مثلث توسعه اقتصادی در مسیر اجرای بهتر، اشتغال بیشتر و افزایش تولید به دانشگاه منعکس شوند تا در فضای علمی آکادمیک با بهره‌گیری از مراکز رشد دانشگاهی بهترین پاسخگویی در مسیر ارتباط عملی بین صنعت و دانشگاه محقق شود.

وی گفت: همچنین با توجه به اینکه بخش خصوصی مجری طرحهای مثلث توسعه اقتصادی خراسان رضوی است، ارتباط بیشتر بین دانشگاه و نهاد اقتصاد مقاومتی به تعادل بهتر و بیشتری بین عرضه و تقاضا خواهد انجامید.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی افزود: بر همین اساس امکان طرح ایده، و بهینه‌سازی آن با توجه به امکانات مناسب در دانشگاه وجود دارد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مجریان، کارآفرینان و صنعتگران باید نیازهای خود را در محیط دانشگاه مطرح نمایند تا دانشگاه بتواند بر روی آن کار کارشناسی مناسب انجام دهد. 

موسوی گفت: فعالیت معینهای اقتصادی که در اختیار بخش خصوصی قرار دارند و کاری که استانداری خراسان رضوی می‌تواند به عنوان راهنما و سرپرست این موضوع انجام دهد، ایجاد هماهنگی بین بخش‌ها و نهادها مختلف دست‌اندرکار اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی این استان است.

وی افزود: بطور قطع اگر دانشگاه فردوسی مشهد نیاز به حمایت خاصی داشته باشد، ظرفیت و زمینه سرمایه‌گذرای برای تامین آن وجود دارد تا از این مسیر و با فعالیت و حضور شرکتهای دانش بنیان و مراکز رشد دانشگاهی برای توسعه و تولید محصول مورد استفاده قرار گیرد. 

مرکز فناوریهای پیشرفته شماره ۳ دانشگاه فردوسی مشهد امروز در محل دانشکده مهندسی این مرکز آموزش عالی گشایش یافت.

ساخت این مرکز دانشگاهی در زمینی به مساحت هزار مترمربع افزون بر ۱۸۰ میلیارد ریال هزینه داشت.

مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی خراسان رضوی

علیرضا رزم‌حسینی پیش از حضور در سمت استاندار خراسان رضوی، در زمان تصدی استانداری کرمان طرحی موفق از توسعه را در شهرستان قلعه‌گنج آن استان اجرا کرد که مورد توجه و تشویق رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت. وی با الگوگیری از تجربه موفق قلعه‌گنج 'طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی' را به عنوان برنامه عملیاتی خود در چارچوب تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی در خراسان رضوی اعلام نموده و در همین راستا از دی ماه ۱۳۹۷ با تقسیم استان به ۱۲ منطقه (بر مبنای شمار حوزه های انتخاباتی) اجرای آن را پیگیری کرده است. استاندار خراسان رضوی تاکنون برای پیشبرد روند اجرای طرح مثلت توسعه اقتصادی فرهنگی شامل سه ضلع 'کارگزاران حکومتی، سرمایه گذران و کارآفرینان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی' که ائمه جمعه نیز به عنوان ناظران عالی در درون آن جای دارند، به همه شهرستانهای این استان سفر کرده است.

در این طرح نهادها و موسسات بخش خصوصی، غیردولتی یا نیمه‌دولتی به عنوان "معین اقتصادی" مناطق دوازده‌گانه خراسان رضوی انتخاب و وظایف و تعهداتشان در قالب یک تفاهمنامه برای هر معین اقتصادی مشخص می‌شود.

بر این اساس استاندار خراسان رضوی تاکنون در قالب طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی با هدف رفع مشکلات اقتصادی به ویژه در روستاها و مناطق کمتر توسعه‌یافته تفاهمنامه‌های اقتصادی را با مسئولان محلی و شرکتهای اقتصادی بخش خصوصی به عنوان 'معین' امضا کرده است. شمار معینهای اقتصادی در این چارچوب تاکنون به ۱۸۶ معین رسیده است. سه درصد معین‌های اقتصادی از موسسات عمومی غیردولتی، ۹۵ درصد از بخش خصوصی و ۲ درصد آنها از بخش دولتی در خراسان رضوی مشغول فعالیت هستند. تفاهمنامه‌های سرمایه‌گذاری طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی خراسان رضوی شامل ۲۱ درصد در حوزه خدمات و گردشگری ۴۴ درصد در حوزه صنعت و ۳۵ درصد در حوزه کشاورزی است. در مجموع ۹۸ درصد روستاهای خراسان رضوی زیر پوشش برنامه‌های توسعه‌ای معینهای اقتصادی رفته‌اند. تاکنون هزار و ۱۴۹ تفاهمنامه سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۵۳ هزار و ۵۴۲ میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۱۷۱ هزار و ۶۶۰ نفر در قالب الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی در این استان به امضا رسیده است. میانگین پیشرفت اجرایی این طرحها نیز ۴۹ درصد است.

این میزان سرمایه‌گذاری در اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی شامل ۲۹.۵ درصد آورده نقدی و غیرنقدی سرمایه‌گذار و ۷۰.۵ درصد تسهیلات بانکی است. همچنین تاکنون از کل تفاهمنامه‌های سرمایه‌گذاری منعقده در چارچوب الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی خراسان رضوی، ۱۵۳ طرح با اشتغالزایی هفت هزار و ۹۰۶ نفر و سرمایه‌گذاری ۲۷ هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است. این تعداد طرح معادل ۱۳.۵ درصد کل طرحها و اشتغالزایی آنها معادل ۴.۷ درصد از اشتغال کل تفاهمنامه‌های منعقد شده است. همچنین در این ارتباط نهادی با عنوان 'نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی' توسط استاندار خراسان رضوی تشکیل و فعال شده که با بهره‌گیری از مشاوره نخبگان و دانشگاهیان وظایف آن فراهم کردن زمینه انتقال تجارب معینهای اقتصادی، کنترل و نظارت بر پروژه ها و عملکرد معینها، پیگیری امور اداری و مشکلات معینهای اقتصادی با نظارت مستقیم فرمانداران است. نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی ابتدای سال ۱۳۹۸ در قالب طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی به عنوان زیرمجموعه اتاق بازرگانی مشهد شکل گرفت و مدیریت معین‌های اقتصادی به این نهاد واگذار شد.

تاکنون دو هزار و ۲۳۰ پروژه کسب و کار خرد و متوسط از سوی ۱۱۷ معین اقتصادی در ۲۸ شهرستان استان خراسان رضوی در "سامانه رصد اقدامات معینهای اقتصادی نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی" ثبت و از این تعداد هزار و ۴۴۳ فعالیت اقتصادی ۶۵ معین در ۲۶ شهرستان از سوی نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی تایید شده است.

با بهره‌برداری کامل این تعداد فعالیت، زمینه ایجاد ۹ هزار و ۲۹۵ فرصت شغلی در خراسان رضوی فراهم می‌آید. تاکنون ۶۵۱ فعالیت با ظرفیت سه هزار و ۵۳۷ فرصت شغلی به بهره‌برداری رسیده است.  

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 5 =