از ابتدای دولت یازدهم کارهای عظیمی در حوزه کشاورزی انجام گرفته است

دکتر روحانی در مراسم بهره‌برداری رسمی از طرح های ملی وزارت جهادکشاورزی: