دولت الکترونیک و فضای مجازی ارزان و امن و قابل اعتماد برای مردم بسیار مهم است

در مراسم رونمایی از پروژه های پیشران اقتصاد دیجیتال کشور: