نمی توان به بهانه سواستفاده از فضای مجازی این روند را در کشور متوقف کنیم

در مراسم رونمایی از پروژه های پیشران اقتصاد دیجیتال کشور: