نمایشگاه "کتاب اسلامی" کویت با بیش از 200 هزار عنوان کتاب گشایش یافت # کویت ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 خارجی.فرهنگی.کویت.نمایشگاه کتاب سی امین نمایشگاه "کتاب اسلامی" کویت با 200 هزار عنوان کتاب، عصر شنبه توسط "جاسم خرافی" رییس مجلس امت این کشور در مرکز نمایشگاه های کویت گشایش یافت. "عبدالمنعم فیلکاوی" مدیر نمایشگاه کتاب اسلامی کویت به خبرنگاران گفت: در این نمایشگاه بیش از 200 هزار عنوان کتاب اسلامی از 50 موسسه انتشاراتی عربی و اسلامی در 70 غرفه عرضه می شود. وی افزود: در سی امین نمایشگاه کتاب اسلامی کویت، از عرضه کتابهایی که اندیشه های افراطی را تبلیغ می کند، جلوگیری و به این منظور کمیته ای در وزارت اطلاع رسانی تشکیل شد. به گفته فیلکاوی، کمیته مزبور از صدور مجوز برای عرضه هر نوع کتاب که به هر نحوی اندیشه های افراطی و یا الحادی را تبلیغ می کند، خودداری کرده است. خاورم 63/ 1386

سرخط اخبار جهان