سندیکای خبرنگاران اردن: قانون انتخابات مخالف با رشد سیاسی جامعه است # امان، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 خارجی.اردن.سندیکا.انتخابات. تعدادی ازاعضای برجسته سندیکای خبرنگاران در نشستی قانون جدید انتخابات سندیکاهای حرفه ای را که از سوی شورای نخست وزیری اردن صادر و برای تصویب به مجلس نمایندگان ارجاع شده است را مخالف با رشد سیاسی وروند دموکراسی جامعه دانستند. شورای نخست وزیری اردن در پی درخواست بعضی از نمایندگان مجلس در تجدید نظر در قانون انتخابات سندیکاها، روز چهارشنبه گذشته قانون " تک رایی" را برای انتخابات سندیکاها صادر کرد. طبق این قانون هر رای دهنده تنها می تواند به یک نامزد انتخاباتی رای دهد. قانون تک رایی از سالها پیش مورد انتقاد و مخالفت مردم قرار گرفته و درانتخابات اخیر مجلس نمایندگان که دوسال پیش برگزار شد نیز به مورد اجرا گذاشته شد . دراین نشست که روز شنبه و درمحل سندیکای خبرنگاران اردن برگزار شد " عرفات حجازی " رییس اسبق سندیکای خبرنگاران اردن گفت: قانون جدید با روند دمکراسی و رشد سیاسی مغایرت دارد. به گفته وی هدف اولیه از تاسیس وزارت رشد سیاسی تجدید نظر در قانون انتخابات و لغو قانون تک رایی بوده است که متاسفانه تا کنون به آن عمل نشده است. وی بااشاره به بحران اخیر دولت اردن با سندیکاها افزود: قانون جدید از مدتها قبل پی ریزی شده بود و دولت منتظر فرصت مناسبی بود تاآن را به مجلس ارایه دهد تا با این وسیله حلقه فعالیت سندیکاهای را تنگتر کند. " راکان المجالی" یک مقام سابق سندیکای خبرنگاران با اشاره به بحران دولت و سندیکاها گفت: بدون در نظر گرفتن منفی و یا مثبت بودن قانون تک رایی، سیطره دولت بر سندیکاها و انتخابات آن غیر قابل قبول است. " طارق المومنی" رییس سندیکای خبرنگاران اردن نیز گفت: قانون جدید با معیارهای دمکراسی و آزادی مغایرت دارد و از دیدگاه سندیکای خبرنگاران غیر قابل قبول است . المومنی با اشاره به نقش مهم سندیکاها در رشد سیاسی و روند دمکراسی در کشور، از دولت خواست تا برای حل و فصل اختلافات خود با سندیکاها تلاش کند. وزارت کشور اردن ماه گذشته به منظور محدود ساختن فعالیت سندیکاهای حرفه ای اردن ازآنان خواست تاصدور قانون جدید از فعالیتهای سیاسی خودداری کنند. خاورم/ 240 / 1373

سرخط اخبار جهان