کارشناسان خبری اردن خواستار تغییر قوانین مربوط به مطبوعات شدند # امان، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 خارجی.اردن.مطبوعات.خبر. کارشناسان مسایل خبری وتعدادی از خبرنگاران اردن قوانین مربوط به فعالیت مطبوعاتی دراین کشور را مورد انتقاد قرار داده وخواستار ایجاد تغییراتی اساسی در زمینه آزادی مطبوعات شدند. آنان می گویند، با حذف وزارت اطلاع رسانی وجایگزن نمودن شورای عالی اطلاع رسانی بجای آن، نه تنها مشکلات خبرنگاران حل نشده بلکه فعالیت های خبری نیز محدود شده است . خانم" تغرید حبش " خبرنگارآزاد و عضو سندیکای خبرنگاران اردن روز شنبه در گفت وگو با ایرنا گفت : برای تحقق اهداف خبرنگاران به قوانین ثابت سیاسی و قضایی نیاز داریم تا برطبق آن یک خبرنگار بتواند آزادانه به حرفه خود بپردازد. وی افزود: یکی از مشکلات اصلی خبرنگاران دراردن دسترسی نداشتن به منابع رسمی خبر برای بدست آوردن اطلاعات دقیق و موثق می باشد. تغرید حبش افزود: قوانین مطبوعاتی وضع شده برای فعالیت خبری در اردن مربوط به سالهای گذشته است و نیاز به بازنگری دارد. " علی الطلافیح " وکیل وعضو سندیکای خبرنگاران اردن با انتقاد از قوانین مطبوعات دراردن گفت: خبرنگاران برای انجام فعالیت خبری خود در مصونیت قانون نیستد وبا هرتخلف مطبوعاتی زندان در انتظار آنان است. الطلافیح خاطرنشان ساخت:کمیته آزادیهای مدنی در مجلس نمایندگان نیز تا کنون گام مثبتی را در جهت تحقق اهداف جامعه مطبوعاتی وخبرنگاران برنداشته است وباید در این مورد اقدامات مناسبی را اتخاذ نماید. خانم " نانسی دبابنه " کارشناس مسایل حقوقی وعضو سندیکای خبرنگاران اردن تصریح کرد که در قوانین مطبوعاتی اردن جایگاه خبرنگار و نحوه فعالیت وی بطور روشن مشخص نشده است واین یک چالش برای آنان محسوب می شود. شورای عالی اطلاع رسانی اردن با ارایه طرحی به مجلس نمایندگان این کشور، خواستار تصویب قانونی درباره آزادی خبرنگاران و مصونیت آنان در هنگام انجام وظیفه شد که تاکنون این طرح مورد تایید قرار نگرفته است. خاورم/240/ 1373

سرخط اخبار جهان