نفر دوم حزب جبهه ملی فرانسه پنج سال از تدریس در دانشگاه محروم شد # پاریس، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 خارجی.سیاسی.فرانسه.احزاب.جبهه ملی.گلنیش.محرومیت "برونو گلنیش" نفر دوم حزب جبهه ملی فرانسه که عضو هیات علمی دانشگاه لیون 3 نیز می باشد از سوی کمیته انضباتی شورای اداری این دانشگاه به مدت پنج سال از تدریس محروم شد. تلویزیون خبری "ال.ث.یی" فرانسه روز شنبه گفت: "برونو گلنیش" نفر دوم حزب جبهه ملی فرانسه بمدت پنج سال از تدریس در دانشگاه محروم شد. این شبکه خبری می افزاید: این استاد دانشگاه به دلیل اظهارنظر در خصوص اتاقهای گاز و کوره های آدم سوزی در دوران حکومت نازیها از سوی شورای اداری دانشگاه لیون 3 از تدریس محروم شده است. بنا به این گزارش ، "برونو گلنیش" روز سه شنبه گذشته به دلیل اینکه در تاریخ 11 اکتبر سال 2004 میلادی در یکی از دروس خود موضع مبهم در خصوص اردوگاههای مرک در زمان حکومت نازیها در آلمان اتخاذ کرده بود در کمیته انضباطی دانشگاه لیون 3 حاضر شده بود. این اظهارنظر وی به شدت مورد اعتراض سازمانها و انجمن های یهودی فرانسه و بعضی از مقامات این کشور قرار گرفت بطوریکه کلاسهای وی از این تاریخ به تعطیلی کشیده شد. وی که استاد حقوق بین الملل و فرهنک و تمدن ژاپنی در دانشگاه لیون 3 است پس از اعلام حکم کمیته انضباطی دانشگاه گفت: من یک استاد متعهد هستم و به اعتقادات خود که براساس سالها تحقیقات بدست آمده است ، وفادارم. این استاد دانشگاه خطاب به فرانسوا فیون وزیر آموزش ملی فرانسه افزود: من در مدت بیست سال تدریس خود در دانشگاه ، موضع سیاسی خود را به هیچ عنوان با تدریس و مسایل علمی مخلوط نکرده و نمی کنم. اروپام/2090/270/1392

سرخط اخبار جهان