اتحادیه اروپاازرعایت نشدن معیارهای بین المللی درانتخابات قرقیزستان ابراز تاسف کرد # بروکسل، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 خارجی.قزاقستان.اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای از رعایت نشدن الزامات و تعهدات سازمان امنیت و همکاری در اروپا و سایر معیارهای بین المللی انتخابات مردم سالار در انتخابات مجلس قرقیزستان ابراز تاسف کرد. اتحادیه اروپا در اطلاعیه جمعه شب خود همچنین از کوتاهی دولت قرقیزستان در احترام به آزادی مطبوعات و اعمال فشار بر رسانه های مستقل که در طول رقابت های انتخاباتی افزایش یافت، ابراز نگرانی کرد. با این حال، اتحادیه اروپا تصدیق کرد که این انتخابات از سایر انتخاباتی که در گذشته برگزار شد، رقابتی تر بود و رای دهندگان از میان نامزدهای این انتخابات دست به انتخاب واقعی زدند. اتحادیه اروپا در این بیانیه از دولت قزقیزستان خواست تا به اصلاحات مردمسالارانه در کشورادامه دهد و دردور دوم انتخابات مجلس و سایر انتخابات به این نگرانی های مطرح شده توجه کند. انتخابات مجلس قرقیزستان در تاریخ 27 فوریه (9 اسفند) برگزار شد. اروپام/1088/1390

سرخط اخبار جهان