برخی سازمان های لبنان خواستارانتخاب وزیرسابق دارایی به نخست وزیری لبنان شدند # بیروت، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 خارجی.سیاسی.لبنان. برخی سازمان های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی و نیز شماری از شخصیت های سیاسی بیروت، خواستار انتخاب "فواد سنیوره" وزیر پیشین دارایی این کشور برای تصدی پست نخست وزیری شدند. این سازمان ها و شخصیت ها روز شنبه با انتشار بیانیه ای در بیروت اعلام کردند: در صورتی که "سلیم الحص" نخست وزیر پیشین لبنان بر کناره گیری سیاسی پافشاری کند، فواد سنیوره نزدیکترین مشاور اقتصادی و مالی رفیق حریری نخست وزیر فقید لبنان بهترین گزینه برای تصدی این پست است. دربخشی ازاین بیانیه آمده است: از ویژگی های سنیوره این است که دو جریان موافق و مخالف سیاست های دولت، با انتخاب وی به ریاست کابینه بی طرف توافق دارند. در این بیانیه تصریح شده است که سنیوره دنباله رو حریری بود، از این رو در دوران تصدی پست نخست وزیری توسط حریری بیشترین نقش را در کابینه ایفا می کرد. بااستعفای "عمر کرامی" نخست وزیر لبنان که در نتیجه فشارهای داخلی و خارجی صورت گرفت، "امیل لحود" رییس جمهوری این کشور تاکنون رایزنی های الزامی برای معرفی نخست وزیر جدید را آغاز نکرده است و گروه ها و احزاب موافق و مخالف نیز بر سر تعیین فرد مشخصی به توافق نرسیده اند. براساس قانون اساسی لبنان، در صورت استعفای نخست وزیر، رییس جمهوری موظف است پس از رایزنی با شخصیت های سیاسی و فراکسیون های مجلس، یکی از سیاستمداران اهل تسنن این کشور را مامور تشکیل کابینه جدید کند. باتوجه به برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان در بهار آینده، کابینه جدید که تنها دو تا سه ماه بر سر کار خواهد بود ماموریت شناسایی عاملان ترور حریری و برگزاری آزاد و شفاف انتخابات در زمان اعلام شده را دارد. رفیق حریری روز 26 بهمن ماه گذشته ترور شد و عمر کرامی دهم اسفند ماه جاری استعفا کرد. خاورم2087/265/1070/ 1773

سرخط اخبار جهان