سازمان ملل: می توان از ابتلای تا43 میلیون نفر به ویروس ایدز جلوگیری کرد # سازمان ملل، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 خارجی. اجتماعی. ایدز. آفریقا. براساس یک تحقیق جامع سازمان ملل که در آن بیش از 150 نفر از کارشناسان آفریقایی و غیر آفریقایی مبارزه با ایدز شرکت کرده اند با اتخاذ سیاستهایی می توان از ابتلای تا 43 میلیون نفر به اچ آی وی ( ویروس ایدز) طی 20 سال آینده جلوگیری کرد. دکتر پیتر پیوت مدیر اجرایی نهاد مبارزه با ایدز سازمان ملل (یوان ایدز) روز جمعه به هنگام انتشار این تحقیق در آدیس آبابا گفت که اگر آفریقا و دیگر نقاط جهان تصمیم بگیرند که با ایدز به عنوان بحرانی استثنایی که به طور بالقوه کل جوامع و اقتصادها را نابود می کند برخورد نمایند از ابتلای میلیونها نفر به ویروس ایدز جلوگیری خواهد شد . این تحقیق فقر، نابرابری جنسیتی و عقب ماندگی کشورهای آفریقایی را از موارد اصلی شیوع ایدز در این قاره برشمرده و یاد آور شده است: ایدز که معضل کوتاه مدت نیست و به آفریقا در 20 سال آینده آسیب خواهد زد آنچه که معلوم نیست این است که ایدز به چه طریقی و تا چه حد آینده آفریقا را تغییر خواهد داد و "تصمیماتی که اکنون اتخاذ شود آینده این قاره را تغییر شکل خواهد داد ." این تحقیق سه طرح را برای مبارزه با ایدز در قاره آفریقا پیش بینی کرده است که در طرح نخست کمتر از 5 درصد از مبتلایان به ویروس ایدز در شروع این طرح در این قاره با توجه به داشتن منابع اندک مورد مداوا قرار خواهند گرفت که این رقم به بیش از یک سوم در سال 2025 ( 20 سال دیگر) افزایش خواهد یافت . در طرح دوم شیوع بیماری ایدز در میان جمعیت بالغ قاره آفریقا حدود 5 درصد پیش بینی شده و آمده است که طول عمر در بسیاری از کشورها کاهش یافته و تعداد افرادی که در آفریقا با ویروس ایدز زندگی خواهند کرد افزایش می یابد. در سومین طرح با افزایش کمکهای خارجی به میزان دو برابر پوشش درمانی مبتلایان به ویروس ایدز حدود 70 درصد افزایش خواهد یافت و در سال 2025 می توان از مرک 43 میلیون نفر براثر ابتلای به این بیماری جلوگیری کرد. کارشناسان مبارزه با ایدز در تحقیق خود همچنین بر روی سرمایه گذاری بر روی کودکان بعنوان منبع آینده و دور نگاهداشتن والدین آنان از ابتلای به ویروس ایدز را عامل اختلاف عظیمی در این زمینه خوانده اند. در این تحقیق اتحادیه آفریقایی، بانک توسعه آفریقایی، کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آفریقا، برنامه عمران سازمان ملل، بانک جهانی و گروه نفتی شل شرکت داشته اند. اروپام/360/شبس/1514

سرخط اخبار جهان