یک کارشناس روس: پیشرفت همکاری هسته ای با ایران نتیجه دیپلماسی پوتین است # مسکو، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/12/83 خارجی.روسیه.ایران.همکاری رئیس سازمان مسایل اقتصاد جهانی روسیه، پیشرفت در همکاریهای صلحآمیز هستـه ای ایران و روسیـه را نتیجه دیپلماسی "پوتین" در مذاکره با "بوش" در "براتیسلاوا" دانست که آمریکا را وادار به عقب نشینی کرد. "میخائیل گیلیاگین" روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: بعد از 10 سال اتهامات بی اساس به جمهوری اسلامی، آمریکا به واقعیت همکاریهای صلحآمیز روسیه و ایران اعتراف کرد. وی با تاکید بر اینکـه آمریکا به دشمنی و خصومت خود با ایران ادامـه می دهد، اضافه کرد: آمریکا به منظور اشغال عراق به دنیا دروغ گفت و پس از تجاوز نتوانست سلاحهای کشتار جمعی را پیدا کند و در آینده نیز برای نیل به اهداف منفعت جویانه خود از همین روش استفاده خوهد کرد. وی خاطرنشان ساخت آمریکا بعد از شکستهای سیاسی و اخلاقی که در عراق و افغانستان متحمل شد از تکرار همان اشتباهات در ایران نگرانی دارد و درک کرده است در صورت حمله به ایران با مقاومت بی نظیر ایرانیان روبرو خواهد شد. اروپام/356/355/2241

سرخط اخبار جهان