شورای حکام خواستار تصویب پروتکل الحاقی توسط ایران شد # وین، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/12/83 نمایندگی.سیاسی.ایران.انرژی اتمی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمــی در چهـــارمین روز نشست فصلی خود روز پنجشنبه از ایران خواست هر چه زودتر پروتکل الحاقی مـــوافقتنامه پادمان ها (ان.پی.تی ) را در مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند. خانم "کاترین هال" رییس کانادایی شورای حکام در آخرین جلسه شورای حکام روز پنجشنبه همچنین خواستار ادامه همکاری ایران بــا آژانــس و شفـاف سازی بیشتر فعالیت های اتمی خود شد. وی که جمع بندی نشست شورای حکام در مـورد راست آزمایی فعالیت های هسته ای ایران در سه ماه گذشته و همچنین نظر کشورهای مختلف عضو شورای حکام در این بــاره را ارایه می کرد، گفت: همه کشورهای عضو این شورا همچنین از مذاکرات ایـران و تروییکای اتحادیه اروپا (آلمان، فرانسه و انگلیس ) حمایت می کنند.
خانم کـــاترین هال تاکید کرد: شورای حکام از مذاکرات بلندمدت ایران و اروپا برای رسیدن به نتیجه کامل و قابل قبول طرفین پشتیبانی می کند. رییس کانادایی شورای حکام همچنین از "محمد البرادعی" مدیر کـــل آژانس بین المللی انرژی اتمی خواست در صورت لزوم گزارشی درباره وضعیت پـادمان ها در مورد ایران ارایه دهد. وی گفت: برخی از کشورهای عضو شورای حکام همچنین خواستار ادامه تعلیـق غنی سازی اورانیوم توسط ایران برای اعتمادسازی هستند. نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بعدازظهر پنجشنبه بعـد از چهار روز به کار خود پایان داد. اروپام/2270/371

سرخط اخبار جهان