همایش "اطلاع رسانی و جهان گرایی - فرصت ها وچالش ها" در سوریه برگزار شد # دمشق، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/11/83 خارجی.فرهنگی.ایران.سوریه. "محمد صحفی" معاون مطبوعاتی وزیر فرهنک و ارشاد اسلامی ایران گفت: روند جهانی شدن فرهنک از قرنها پیش آغاز شده، ولی آنچه این روند را شتابان ساخته، استفاده همگانی از بزرگراههای ارتباطی چون اینترنت و شبکه های ماهواره یی رادیو تلویزیونی است. وی که در همایش "اطلاع رسانی و جهان گرایی-فرصت ها و چالش ها" در دمشق سخن می گفت، افزود: رسانه های همگانی به اقتضای دارا بودن مخاطبان انبوه و برخورداری از امکان گسترش شبکه ارتباطی، استعداد جهانی شدن را دارند. با این همه مفهوم جهانی شدن منحصر به فرهنک و رسانه ها نیست بلکه عرصه هایی چون سیاست واقتصاد را هم دربرمی گیرد. همایش اطلاع رسانی و جهان گرایی- فرصت ها و چالش ها" سه شنبه شب با حضور وزیر اطلاع رسانی سوریه، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنک و ارشاد اسلامی، سفیر ایران در سوریه، و جمعی از شخصیت های فرهنگی، سیاسی سوریه برگزار شد. این همایش به ابتکار رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سوریه در چارچوب بزرگداشت بیست و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در "مرکز فرهنگی عربی مزه" شهر دمشق برگزار شد. صحفی، با طرح این پرسش که آیا جهانی شدن یک قانون امپریالیستی و یا در واقع شیوه جدیدی از استعمار است ؟، اظهار داشت: اگر این تعریف را بپذیریم، باید همگی برای مقابله با فرایند جهانی شدن آماده شویم. وی، جهانی شدن را فرایندی طبیعی خواند که با تعامل با بخش های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شکل می گیرد و می تواند مدیریت و کنترل شود. پس باید به استقبالش رفت. مولفه ها و عوامل موثر بر چنین روندی را خوب شناخت و با برنامه ریزی، آن را مدیریت کرد. صحفی متذکر شد: جهانی شدن، فرصتهای بی نظیری را برای توسعه و جبران عقب افتادگی در اختیار کشورها می گذارد ولی اگر بدون برنامه ریزی بخواهیم از آن استقبال کنیم، می تواند به عنوان یک تهدید اقتدار حکومتهای ملی را کاهش دهد و مرزها را از میان بردارد. به گفته معاون وزیر فرهنک و ارشاد اسلامی، این فرصت بویژه برای رسانه ها حائز اهمیت است و دسترسی همگانی به اطلاعات را به ارمغان می آورد. وی درعین حال تاکید کرد که مهمتر از دسترسی آزاد به اطلاعات، کیفیت اطلاعات است. بی توجهی به کیفیت و عدم مدیریت فرایند تغییر در واقع همان چیزی است که از آن به عنوان تهدید یاد می کنیم. "محمد رضا باقری" سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه نیز در سخنانی، شرایط کنونی حاکم بر جهان را بسیار پیچیده توصیف کرد و گفت: اکنون،رقابت نظامی، سیاسی، و اقتصادی بر محوریت سلطه فرهنگی و تبلیغاتی در حال تکوین است . باقری افزود: "جهانی سازی " که در نهایت اهداف اقتصادی دارد، در چارچوب تامین مصالح و منافع شرکت های چندملیتی طراحی شده ولی این پدیده خطرناک در یک بستر فرهنگی و استراتژی سلطه فرهنگی تعریف شده است. وی یادآور شد: توسعه ارتباطات،انفجار علمی در صنایع الکترونیک و رایانه و سلطه مطلق قدرتها بر این ابزار، فرایند جهانی سازی را تسریع و آسان تر نموده است . سفیر ایران هشدار داد: اگر ملت ها و دولتها با راهبرد و برنامه ریزی علمی با آن روبه رو نشوند، این جریان، استحاله فرهنگی ملت ها و سرانجام،نابودی هویت آنان را در پی خواهد داشت . باقری، از بین بردن هویت خرده فرهنک ها، ایجاد منظومه جدید ارزشی، تقدس زدایی از تمامی مقدسات کشورهای اسلامی و مبارزه بی امان با اسلام ، ایجاد انحصار مطلق در عرصه رسانه یی و سلب فرصت از دیگران و حاکم کردن یکجانبه گرایی مطلق را اهداف تبلیغاتی و فرهنگی جهانی سازی برشمرد. سفیر ایران در سوریه افزود: نابود کردن مشروعیت مقاومت و ویران کردن همه ی پایگاه های آن با اتهامات واهی و بی اساس ، تعریف جدید از خاورمیانه و ایجاد خاورمیانه جدید بر طبق ساختار فرهنگی خاص حافظ منافع امپریالیسم از دیگر اهداف طراحان جهان سازی است . باقری تاکید کرد: این جنک جدید نه تنها جنک ارزشی و فرهنگی،که جنک وجود و عدم وجود نیز هست. همان طوری که آمریکا در عراق امروز حق حیات حتی برای شهروندان بی گناه نیز قایل نیست و بسیاری از قربانیان عراق اطفال و زنان مظلوم هستند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه، بر ضرورت و اهمیت مقابله با این جریان گسترده با ساماندهی تلاشی همه جانبه یی تاکید کرد. وی، خواستار ایجاد متحدی از کشورهای اسلامی در برابر تهاجم فرهنگی غرب شد و در عین حال، لزوم بهره جستن از فن آوری ارتباطات برای رساندن پیام صحیح به جهانیان را خاطرنشان ساخت . باقری افزود: باید به میراث فرهنگی غنی اسلامی تکیه زنیم و با استخراج این سرمایه عظیم، سنت و مدرنیسم را بر اساس اصول و مبانی صحیح اسلامی تلفیق کنیم. سفیر ایران در سوریه، لزوم ایجاد فضای آزاد برای رشد، تعالی و شکوفه زدن اندیشه های جدید، اعتماد به توان و قدرت ملت ها و بسیج اندیشمندان و نخبگان فکری از کشورهای اسلامی را متذکر شد. وی، در عین حال ارتباط با اندیشمندان و متفکران مستقل جهان برای دفاع از ارزش های انسانی و الهی را یک ضرورت خواند و نیز خواستار افشاگری در مورد ادعاهای کذب قدرت های مسلط در مورد واژه های چون دمکراسی ، حقوق بشر شد. ادامه دارد... خاورم 2133/ 290/1373

سرخط اخبار جهان