پژوهشگاه "قزاقستان - آمریکا" درآلماتی آغاز به فعالیت کرد # آلماتی، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/11/83 خارجی.سیاسی.اقتصادی.قزاقستان پژوهشگاه "تحلیلی - پیش بینی" ،"اقتصادی و سیاسی" مشترک آمریکا و قزاقستان روز پنجشنبه در شهرآلماتی پایتخت سابق قزاقستان افتتاح شد. "عارض علی سابدین" رییس مرکز پژوهشگاه تحلیلی - پیش بینی به هنگام افتتاح این مرکز درجمع خبرنگاران گفت: در سیاست خارجی و بین المللی دولت قزاقستان ، آمریکا از جایگاه ویژه ای برخوردار است. وی افزود: عمده فعالیت این پژوهشگاه تحلیل و پیش بینی دورنمای روابط قزاقستان - آمریکادر زمینه های سیاسی واقتصادی است و تدوین مطالعات انجام شده است. عارض علی سابدین گفت: در مرکز جدید مطالعاتی"پژوهشگاه قزاقستان-آمریکا شخصیت های سیاسی و دانشمندان مشهور قزاقستان مشغول به فعالیت هستند. وی افزود: تکمیل ساختاراقتصادی قزاقستان و کشف مسایل رشته های مرتبط "آموزشی- علمی"، "بهداشت و محیط زیست" از دیگر رشته های مهم مورد تحلیل و مطالعه در پژوهشگاه خواهد بود. عارض علی سابدین تاکید کرد: این مجموعه پژوهشی نه تنها روابط قزاقستان با آمریکارا مورد مطالعه قرار می دهد بلکه همکاریهای آلماتی را با سایر کشورهای منطقه و جهان مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد. وی پیش بینی کرد این مجموعه در آینده با جذب کمک های خارجی و نهادها خصوصی قزاقستان ارتقا یابد. عارض علی سابدین تا پاییز سال گذشته که مجلس جدید قزاقستان شروع به کار کرد نیز نماینده مجلس این کشور بود. آساق / 2001/ 286/285/ 1438/1373

سرخط اخبار جهان