یک نویسنده آذری: انقلاب اسلامی تفسیر عملی قرآن توسط امام خمینی (ره ) بود # باکو، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/11/83 خارجی.سیاسی.فرهنگی.جمهوری آذربایجان.ایران.فجر "انتقام مهدی زاده" شاعر و نویسنده معروف جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه گفت: انقلاب اسلامی تفسیر عملی قرآن مجید توسط امام خمینی (ره ) بود. وی در گفت وگو با ایرنا افزود: انقلاب اسلامی ایران ، نهضت بی سابقه ای بود که بنیانگذار جمهوری اسلامی مقدمات آن را با خطبه ها و سخنرانی های خود در تبعید و غربت فراهم کرد و با حمایت و عزم قطعی مردم ایران به پیروزی رساند. مسوول بخش امور جوانان رادیو دولتی جمهوری آذربایجان گفت : انقلاب اسلامی تنها پیروزی امام خمینی (ره ) و مردم ایران نبود، بلکه بطور کلی غلبه اسلام بود. وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی پیروزی ایده ها و طرز تفکر اسلامی در ایران بوده و تحولی اساسی در حیات معنوی جامعه این کشور ایجاد کرد. به گفته انتقام مهدی زاده ، امام خمینی (ره ) به این نکته مهم عنایت داشت که پیشرفت اقتصادی یک جامعه بدون اتکا به ارزشهای معنوی آن نمی تواند آینده روشنی داشته باشد و به همین خاطر با کمک مردم قهرمان ایران و با توسل به ایده های اسلامی که نتیجه آن صلح ، عدالت و انساندوستی است ، انقلاب بی سابقه ای را رهبری کرد و به مقصد پیروزی رساند. این نویسنده آذری افزود : به رغم این که جمهوری اسلامی ایران در اولین سالهای پس از پیروزی انقلاب با فشارها و تحریم های مختلف بیگانگان روبرو شد ولی این کشور ثابت کرد که می تواند حتی در شرایط انزوا و تحریم نیز به پیشرفت اقتصادی نایل شود. وی گفت : انقلاب اسلامی ، ضرورت توجه به توسعه اقتصادی را حتی در شرایط تحریم بیگانگان ، به مردم غیور و مصمم ایران یاد داد و ما در زمان حاضر شاهد این پیشرفتها هستیم . مهدی زاده افزود : این انقلاب همچنین به وابستگی سیاسی و اقتصادی ایران پایان داد و در شرایط فعلی ، جمهوری اسلامی ایران کمک های قابل توجهی را به کشورهای نیازمند اعطا می کند. "انتقام مهدی زاده" جایزه بزرک روزنامه نگاری "قلم طلایی" جمهوری آذربایجان را در سال گذشته میلادی از آن خود کرد . خاورم/2400/1358/1373

سرخط اخبار جهان