عنان از پاسخ به سووالات خبرنگاران درباره برنامه نفت در برابر غذا خودداری کرد # سازمان ملل، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/11/83 خارجی .سیاسی.عنان .وولکر.نفت در برابر غذا. "کوفی عنان" دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه درزمینه گزارش "پال وولکر" رئیس بانک مرکزی سابق آمریکا و رئیس کمیته تحقیق پرونده مجادله برانگیز "برنامه نفت در برابر غذا" که روز پنجشنبه منتشر می شود از دادن پاسخ صریحی درباره سوء استفاده مقامهای این سازمان و از " قضاوت قبل از موعد" خودداری کرد. عنان در جمع خبرنگاران مستقر در سازمان ملل گفت: این گزارش کمتر از 24 ساعت در اینجا منتشر خواهد شد و من فکر نمی کنم که ما باید درباره آن قضاوتی قبل از موعد کنیم. وی افزود: ما هنگامی که این گزارش منتشر شود آن را بررسی خواهیم کرد. دبیرکل سازمان ملل گفت : آشکارا این گزارش با قضاوت تندی درباره برخی از مسایلی که ما در این سازمان انجام داده ایم همراه است، اما من دقیقا نمی دانم که در این گزارش چه چیزی آمده است و نیاز دارم که منتظر بمانم و آن را ببینم. عنان در پاسخ به سووالات تکراری خبرنگاران در این زمینه افزود: من فکر می کنم همه شما بسیار به (برنامه ) نفت در برابر غذا علاقه مندید. این گزارش فردا منتشر خواهد شد و شما روز پنجشنبه در زمینه نوشتن خبر این گزارش مشغول خواهید بود. چرا تا آن وقت صبر نکنیم. درباره سوء استفاده از برنامه نفت در برابر غذا نام چند نفر از مقامهای سازمان ملل و نیز "کونجو عنان" فرزند کوفی عنان مطرح است. عنان در پاسخ به سووالی درباره اینکه آیا با پسر خود در این زمینه گفت و گو خواهد کرد افزود: برای گزارش وولکر صبر کنیم. اروپام/360/شبس/1384/1514

سرخط اخبار جهان