نقش خانواده روستایی در تامین امنیت غذایی موثر است

خرم‌آباد - ایرنا - عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: فعال سازی واحد خانواده در حوزه کشاورزی، کارکردی مهم و مستمر در تأمین امنیت غذایی و توسعه کشاورزی خواهد داشت.

آیت الله احمد مبلغی روز دوشنبه در ششمین نشست هیات اندیشه‌ورز کشاورزی اظهار داشت: نقش زنان را باید در برنامه ریزی و مشارکت در فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری مربوط به کشاورزی ارتقا دهیم.

وی ادامه داد: در واقع حضور همه جانبه زنان روستایی در کشاورزی، چه در مرحله فعالیت های یدی و چه در مرحله دانش و مدیریت و تدبیر نقشی مؤثر و پویا را بر توسعه کشاورزی ایفا می کند.

وی گفت: کسب و کار معطوف به کشاورزی خانواده محور، ماهیتی پویا دارد و اقتصاد جامعه را بر اساس اقتصاد و کشاورزی خانواده بارور می سازد، در کسب و کاری این گونه ای، نقش بانوان بسیاری حیاتی و تعیین کننده است.

وی بیان کرد: فعال شدن هر چه بیش تر زنان روستایی در این عرصه، می تواند پیامدهای مطلوب مهمی هم چون کاهش فقر و رفع مشکلات اقتصادی را در جامعه ایجاد نماید.

وی ادامه داد: نقش آفرینی بانوان کشاورز، فراتر از نیروی کار، باید در ارتباط با تصمیم گیری و مدیریت در زمینه کشاورزی نیز تحقق پیدا کند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: نرخ مشارکت زنان در کشاورزی خود بیانگر یک شاخص مهم برای بررسی وضعیت مطلوب در کشاورزی به ویژه از منظر منابع انسانی است.

آیت مبلغی گفت: فعال سازی واحد خانواده در حوزه کشاورزی، کارکردی مهم و مستمر در تأمین امنیت غذایی و توسعه کشاورزی خواهد داشت.

وی ادامه داد: بر اساس نگرشی تخصصی در حوزه های اقتصاد خانواده و اقتصاد کشاورزی می توان دریافت که چرا زنان به عنوان عاملان اصلی در توسعه کشاورزی قلمداد می شوند و نیز به چه دلیل اگر حضور بانوان در این حوزه تقویت شود می توان افق گشوده تری را پیش روی توسعه اقتصادی کشور مشاهده کرد.

وی افزود: آموزه های قرآنی در باب حضور زنان در عرصه کشاورزی با نظرات تخصصی معاصر در ارتباط با اقتصاد خانواده و اقتصاد کشاورزی هم افق است. 

آیت الله مبلغی با اشاره به فرازهایی از آیات سوره قصص افزود: با دقت در آیات مربوط به خانواده شعیب درمی یابیم که بانوان در این آیات دارای جایگاه‌هایی هم چون فعالیت کشاورزی، اداره کردن کشاورزی، رعایت چارچوب اخلاقی به هنگام فعالیت کشاورزی، برنامه ریزی، اظهار نظر و مشارکت در فرایند تصمیم سازی کشاورزی، پایه گذاری کشاورزی در مرکز خانواده و، در یک کلام، نقش آفرینی جدی در عرصه کشاورزی هستند.

وی اضافه کرد: دو دیدگاه افراطی که یکی بانوان را از کشاورزی و فعالیت دور نگاه می کند و دیگری جایگاه عزتمندانه آنها را نادیده می گیرد و چارچوبی اخلاقی برای فعالیت زن در نظر نمی گیرد، مورد تایید قرآن کریم نیست. 

وی ادامه داد: یک زن می تواند در مزرعه کار کند و مدیریت کشاورزی را به عهده بگیرد، اما حرمت و چارچوب خود را حفظ کند.

وی اظهار کرد: نقش های زنان در عرصه کشاورزی تقویت شود و باید وجوه کیفی و تصمیم سازانه نیز بیابد.

آیت الله مبلغی گفت: هنگامی که زنان در سطح کلان نقش اساسی در تأمین مواد غذایی و امنیت یک کشور دارند، باید در برنامه ها ، رویکردها و سیاست های دولت نیز به وضعیت معیشت و فقر زنان روستایی و سیستم غذایی آنان توجه جدی تر شود.  

وی ادامه داد: اگر جایگاه اقتصادی و موقعیت معیشتی بانوان در عرصه کشاورزی بهبود یابد، ایشان خواهند توانست با انگیزه بیش تر، قدرت افزون تر و حضور جدی تر در توسعه کشاورزی نقش آفرین واقع شوند.

وی با اشاره به اینکه توسعه کشاورزی در کشور به حضور نیرومند روستاها در این عرصه بستگی دارد، گفت: کارایی روستاها در کشاورزی مدیون حضور فعال زنان در مناطق روستایی در بخش کشاورزی است؛ هم چنان که تقویت این حضور فعال در کشاورزی به رویکرد مدیریتی مثبت به این مهم وابسته است.

وی با بیان اینکه تجهیز زنان کشاورز به امکانات و سرمایه ضروری است، گفت: حمایت از زنان کشاورز در سه مقطع کاشت، داشت و برداشت، به نفع اقتصاد خانواده، اقتصاد کشاورزی کشور و اقتصاد کشور در معنای کلان کلمه خواهد بود.

آیت الله مبلغی گفت: حضور پرتوان روستاها در عرصه کشاورزی، مدیون بانوان کشاورز است، تقویت حضور زنان در کشاورزی، اقتصاد جامعه را بارور می سازد.

وی ادامه داد: ساختار وام دهی به زنان کشاورز روستایی را باید معنا دار و هوشمند کرد، فعال سازی خانواده در حوزه کشاورزی، کارکردی مهم و مستمر در تأمین امنیت غذایی دارد و توانمند شدن نقش زنان روستایی در کشاورزی، موجب کاهش فقر در جامعه می‌شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 8 =