تولید گوشت قرمز در کرمانشاه ۱۷ درصد افزایش یافت

کرمانشاه- ایرنا- رییس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه گفت: در هفت سال گذشته میزان تولید گوشت قرمز در استان کرمانشاه با ۱۷ درصد افزایش به ۴۰ هزار تن رسیده است.

«نوربخش حاتمی» روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: میزان تولید گوشت قرمز در کرمانشاه در سال ۱۳۹۲ ، در حدود ۳۴ هزار تن بود که با بسترسازی ها و اقدامات صورت گرفته در معاونت تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان و حمایت های دولت خدمتگزار، تولید این محصول مهم اکنون به بیش از ۴۰ هزار تن رسیده است.

او گفت: در سال ۹۲ تعداد ۴۰۹ واحد گاوداری شیری، پرواربندی گوساله، پرواربندی بره، گوسفنداری داشتی در استان کرمانشاه مشغول فعالیت بود که این میزان در سال ۹۹ به ۶۲۸ واحد رسیده است.
افزایش ۱۰ درصدی تولید شیر خام

رییس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه همچنین در ادامه به افزایش ۱۰ درصدی تولید شیرخام در کرمانشاه در هفت سال گذشته اشاره کرد و گفت: با این میزان افزایش، تولید شیر خام در استان اکنون به ۳۵۰ هزار تن رسیده است.

حاتمی افزود: میزان تولید شیر خام در استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۲، در حدود ۳۱۷ هزار تن بود که با اقدامات صورت گرفته اکنون به بیش از ۳۵۰ هزار تن رسیده است.

به گفته او، در سال ۹۲ تعداد ۱۶۰ واحد گاوداری شیری در استان کرمانشاه مشغول فعالیت بود که این تعداد در سال ۹۹ به ۱۷۸ واحد رسیده است.

تولید ۷۲ هزار تن گوشت مرغ در استان کرمانشاه

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه همچنین به تولید گوشت مرغ در استان نیز اشاره کرد و گفت: در هفت سال گذشته میزان تولید گوشت مرغ در استان کرمانشاه با ۲۲ درصد افزایش به ۷۲ هزار تن رسیده است.

حاتمی توضیح داد که میزان تولید گوشت مرغ در استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۲، در حدود ۵۸ هزار و ۸۵۷ تن بود که اکنون به بیش از ۷۲ هزار تن رسیده است.

به گفته او، در سال ۹۲ تعداد ۴۹۵ واحد مرغ گوشتی در استان کرمانشاه مشغول فعالیت بود که این میزان طی سال ۹۹ به ۵۷۶ واحد رسیده است.

در استان کرمانشاه با ۲میلیون نفر جمعیت، ۱۲۵هزار بهره بردار در بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند.