ساماندهی اتباع بیگانه در یزد نیازمند افزایش مشارکت دستگاه‌های اجرایی است

یزد- ایرنا - شهردار یزد گفت: یکی از مواردی که می‌تواند کودکان متکدی را در سطح شهر کاهش دهد، ساماندهی اتباع بیگانه است که این موضوع در سایه افزایش مشارکت میان دستگاه‌های متولی امکان‌پذیر می‌شود.

جمال‌الدین عزیزی بندرآبادی روز یکشنبه در نشست برخط خانه مطبوعات استان افزود: یزد به عنوان پایلوت شهر دوستدار کودک انتخاب شده، اما به معنای این نیست که همه چیز در شهر عالی است، جمع آوری کودکان متکدی وظیفه اجرائیات شهرداری می باشد و در این زمینه اقداماتی انجام شده اما اثربخشی مورد نظر را نداشته است. 

وی در ادامه  تصریح کرد: شهرداری در این حوزه می تواند زیر ساخت‌های لازم را فراهم کند اما برای آنکه به اهداف شهر دوستدار کودک دست پیدا کنیم باید تمامی دستگاه‌های پای کار بیایند و به وظایفی که در این رابطه دارند، عمل کنند.

 عزیزی بُندرآبادی برنامه ریزی برای همه کودکان فارغ از نژاد و جنسیت را مورد تاکید قرار داد و خاطر نشان کرد: یکی از اقداماتی که در این زمینه باید انجام شود، ساماندهی و تجهیز پارک ها به وسایل بازی مورد نیاز کوکان است. 

شهردار یزد رویکرد جامعه در حقوق کودک، مشارکت کودکان در پروژه های شهری و رفع تبعیض بین کودکان و نوجوانان را سه معیار جهانی شهردوستدار کودک بیان کرد.

شهر یزد در تیرماه سال‌جاری بعنوان پایلوت شهر دوستدار از سوی یونیسف معرفی شد.

شـهر دوسـتدار کـودک، شـهر یـا اجتمـاع محلـی اسـت کـه در آن نظرهـا، نیازهـا، اولویت‌هـا و حقـوق کـودک، بخشـی جدایی ‌ناپذیـر از سیاسـت‌ها، برنامه‌هـا و تصمیم‌هـای عمومـی باشـد.

چشم انداز ابتکار شهر دوستدار کودک یونیسف این است که «همـه کـودکان و جوانـان بتواننـد ازکودکـی و جوانـی خـود لـذت ببرنـد و از طریـق احقـاق حقـوق برابر در شـهر و اجتماع محلی، توانایی های بالقوه خود را به طور کامل به فعل درآورند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 2 =