۹۳ درصد از نازل‌های عرضه سوخت گاز مایع کرمانشاه استاندارد است

کرمانشاه- ایرنا- مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه با اشاره به اینکه بررسی صحت عملکرد نازل‌های سوخت گاز طبیعی (CNG) یکی از وظایف قانونی سازمان ملی استاندارد است، افزود: براساس بررسی‌های انجام شده ۹۳ درصد از نازل‌های عرضه سوخت گاز مایع در کرمانشاه با آخرین استاندارهای اعلام شده مطابقت دارد.

محمودرضا نیازی روز سه‌شنبه به خبرنگار ایرنا افزود: به‌منظور حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و کنترل کمی این نازل‌ها، تمامی نازل های سوخت مایع ( بنزین، گازوییل، نفت سفید و گاز طبیعی) به صورت دوره ای تحت آزمون قرار گرفته تا از هرگونه تخلف و ضرر و زیان از نظر کمی برای مصرف کننده جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: باتوجه به افزایش مصرف سوخت CNG و همچنین صیانت از حقوق مصرف کننده گان، طرح تشدید نظارتی بر نازل‌های عرضه سوخت مایع در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است؛ در همین راستا از ابتدای سال جاری از تعداد ۶۷ جایگاه CNG بازرسی شده استان، مجموع ۳۰۸ نازل فعال مورد آزمون قرار گرفته که تعداد ۲۸۴ نازل آن تایید و مطابق با الزامات استاندارد و ۲۴ مورد آن نیز دارای عدم انطباق و مردود اعلام شدند.

نیازی خاطرنشان کرد: ۲۴ نازل سوختی CNG که دارای عدم انطباق بود از چرخه عرضه خارج و مدیر جایگاه ملزم به انجام رفع نواقص با هماهنگی بازرسان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی می شود و پس از انجام آزمون مجدد، در صورت انطباق با استاندارد مربوطه، اجازه فعالیت داده شود.

مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه یادآور شد: علاوه بر آزمون نازل های سوخت، تجهیزات فنی منصوبه جایگاه های CNG نیز مورد بازرسی قرار می گیرد که این امر به منظور انجام عملیات بازسازی و نوسازی مخازن سوخت، حفظ و ارتقای سطح ایمنی مصرف کنندگان و نیز حصول اطمینان از رعایت مندرجات استانداردهای مربوطه از قبیل نصب سامانه آشکارساز و صحت عملکرد جایگاه‌های مذکور است.

وی در پایان گفت: مصرف کنندگان هنگام حضور در جایگاه های عرضه سوخت گاز طبیعی (CNG) به نکات ایمنی عمومی از جمله، پیاده شدن سرنشینان خودرو، خاموش کردن خودرو هنگام سوخت گیری و اجازه دادن به اپراتور جایگاه جهت سوخت گیری و همچنین برچسب گواهی انجام آزمون نازل توسط اداره کل استاندارد توجه و در صورت نداشتن این برچسب، موارد را از طریق سامانه گویای ۱۵۱۷ در طول شبانه روز و خط ارتباطی استانی ۴۵۱۷-۰۸۳ به اطلاع این اداره کل برسانند.