برخی نیروهای شرکتی علوم پزشکی شیراز خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود شدند

شیراز - ایرنا- برخی از نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روز دوشنبه با اجتماع روبروی این دانشگاه خواستار حذف شرکت های واسطه و تبدیل وضعیت استخدامی خود شدند.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، این اجتماع که در برگیرنده حدود ۵۰ نفر از نیروهای شرکتی و خدماتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود با آرامش دنبال شد ، اجتماع کنندگان وجود شرکت های واسطه را عاملی برای پایمال شدن حق و حقوق نیروهای شرکت دانستند و خواستار عمل به وعده های داده شده در این زمینه از سوی مسوولان و کارگزاران شدند.

اجتماع کننندگان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز پارچه نوشته ای از سخنان مقام معظم رهبری را نیز به همراه داشتند در این پارچه نوشته آمده است : هزار سال است که امّت اسلامی برای قسط و عدل دعا می کند. این نظام  اسلامی به وجود آمده است؛ اوّلین کارش اجرای قسط و عدل است. قسط و عدل، واجبترین کارهاست.

در این اجتماع همچنین تصاویری از اجتماعات قبلی و نوشته هایی با مضمون نه به تبعیض نیروها و خسته از وعده های توخالی به چشم می خورد.

مسوولان دانشگاه علوم پزشکی شیراز تا لحظه انتشار این خبر، واکنشی به این اجتماع نشان نداده اند.

دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال‌های گذشته آزمون جذب نیروهای شرکتی را  با حضور چهار هزار و ۱۴۱ داوطلب دارای شرایط برگزار کرد و بیش از ۳۰۰ نفر جذب شدند.

این نیروها در بخش های  کارشناس تغذیه، کارشناس سلامت روان، کارشناس آزمایشگاه(تشخیص طبی)، کارشناس بهداشت محیط،  کارشناس بهداشت حرفه ای،  کارشناس فناوری اطلاعات یا کارشناس پذیرش مدارک پزشکی و نگهبان(سرایدار)، پذیرش شدند.