نیکوکاران ۱۲ دستگاه تنفس مصنوعی به بیمارستان شهید فقیهی شیراز  اهدا کردند

شیراز - ایرنا- با همت نیکوکاران عرصه سلامت ۱۲دستگاه تنفس مصنوعی به بیمارستان شهید فقیهی شیراز اهدا شد ، این دستگاه‌های تنفس افزون بر ۲۰ میلیارد ریال ارزش دارد.

علی اکبر رامجردی مدیر عامل مجمع خیرین تأمین سلامت فارس روز دوشنبه با بیان اینکه در  راستای مبارزه با ویروس کرونا ۱۲دستگاه تنفس مصنوعی به بیمارستان شهید فقیهی شیراز اهدا شده است افزود: نیکوکاران عرفان فر ، مصلح ، بهرامن ، طالب زاده، استخریان ، معارف و شرکت های فرآوردهای لبنی رامک ،  شیرین صمغ ،  آ سه یاسوج  و شورای عالی خیرین استان  فارس در تامین این دستگاهها مشارکت داشتند.

مدیر عامل مجمع خیرین تأمین سلامت فارس ادامه داد: خیرین و هم استانی‌های نیک اندیش برای کمک به تهیه تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی و ملزومات پیشگیرانه می‌توانند کمک‌های خود را به شماره کارت: ۵۸۹۴۶۳۷۰۰۰۰۴۴۷۹۹ یا شماره حساب ۲۴۰۱۴۷۱۴۵ بانک رفاه بنام مجمع خیرین تأمین سلامت فارس واریز نمایند و شماره حساب ارزی ۲۳۰۵۷۵۰۶۴۵۷۰۴۹۱ نیز به کمک خیرین مقیم خارج از کشور اختصاص یافته است.

شورای خیرین سلامت در شهرستان‌ها با جهت دهی کمک های خیرین به تهیه تجهیزات پزشکی از جمله دستگاه تنفس مصنوعی، افزایش ظرفیت تخت‌های بستری و تهیه ملزومات پیشگیرانه شامل لباس محافظ کادر درمان ، ماسک و لوازم مصرفی بیمارستان های درگیر کمک کرده است. 

اخبار مرتبط