ناظر انتخابات بخش ترک نشین قبرس به رسانه ها هشدار داد # قبرس (بخش ترک نشین )، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/10/83 خارجی.ترکیه.سیاسی.قبرس. شورای عالی نظارت بر انتخابات بخش ترک نشین قبرس روز سه شنبه به شبکه های رادیو و تلویزیونی دولتی و خصوصی این بخش در مورد رعایت ممنوعیتهای انتخاباتی هشدار داد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی از بخش ترک نشین قبرس، "ایلکای دیرن" رییس شورای یاد شده روز گذشته گفت: "تمامی شبکه های رادیو و تلویزیونی خصوصی و دولتی می باید در چارچوب اصول و ضوابط تعیین شده این شورا به تبلیغات انتخاباتی بپردازند." وی گفت: "این شورا اصول و چارچوب و ساعات پخش تبلیغات انتخاباتی و نیز نرخهای پرداختی احزاب و نامزدهای نمایندگی به رادیو و تلویزیونها برای تبلیغات را اعلام کرده است." دیرن گفت: "رادیو و تلویزیونها می باید یک نسخه از تمامی برنامه های خود در مورد انتخابات را نگهداری کنند و در صورت درخواست در اختیار این شورا قرار دهند." به گفته وی شبکه های رادیو و تلویزیونی که از ضوابط تعیین شده این شورا تخطی کنند، به مجازاتهای نقدی و در صورت لزوم به تعطیل محکوم خواهند شد. وی افزود: "این شورا با ارسال نامه هایی به شبکه های تلویزیونی ترکیه که برنامه های آنها در بخش ترک نشین قبرس قابل مشاهده است، خواهان رعایت اصول تبلیغاتی احزاب بخش ترک نشین شده است." هفت حزب سیاسی با 355 نامزد و دو نامزد منفرد در انتخابات زودهنگام بخش ترک نشین قبرس در دوم اسفند ماه سال جاری شرکت خواهند کرد. از میان 357 نامزد انتخاباتی، 50 تن به نمایندگی مجلس بخش ترک نشین قبرس برگزیده خواهند شد. احزاب "جمهوریخواه ترک"، "دمکرات"، "اتحاد ملی"، حرکت صلح و دمکراسی"، "رهایی بخش خلق"، "نوین" و "ملی گرای عدالت" در این انتخابات شرکت خواهند کرد. تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام در این بخش بعد از استعفای دولت ائتلافی "محمدعلی طلعت" و ناکامی احزاب سیاسی موجود در پارلمان در تشکیل دولت جدید، در ماه گذشته اتخاذ شد. آخرین انتخابات عمومی در این بخش اواخر آذر ماه سال گذشته برگزار شده بود. خاورم/2012/230