نخستین دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی از دانشگاه سمنان دانش‌آموخته شد

سمنان- ایرنا- رییس پردیس علوم و فناوری‌های نوین دانشگاه سمنان گفت: نخستین دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی با گرایش بیومواد از این پردیس دانشگاهی دانش‌آموخته شد.

بهنام خوش اندام روز یکشنبه به رسانه ها اعلام کرد: زهرا ناظمی نخستین دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی گرایش بیومواد پردیس علوم و فناوری‌های نوین دانشگاه سمنان است که با دفاع از پایان نامه خود با عنوان «رهایش دوگانه کوچک مولکولها از هیدروژل حاوی میکرو ذرات به منظور ترمیم مدل نیمه قطع شدگی ضایعه نخاعی در موش صحرایی» دانش‌آموخته شد .
رییس پردیس علوم و فناوریهای نوین دانشگاه سمنان افزود : محمد صادق نوربخش به عنوان استاد راهنما و سحر کیانی از اعضای هیات علمی پژوهشگاه رویان به عنوان استادان راهنما و حسین بهاروند از اعضای هیات علمی پژوهشگاه رویان استاد مشاور این پایان نامه بودند .
خوش اندام در توضیح این پایان نامه گفت : ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺨﺎﻋﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺮبﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ عصبی مرکزی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺟﺰیی و ﻳﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎی حرﻛﺘی و ﺣﺴی ﻣﻲﺷﻮد، در روﻳﻜﺮدﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ دارو را ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻴﺪروژلﻫﺎی ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺣﺎوی دارو ﺑﻪ موضع آسیب می رسانند .
وی ادامه داد : در این رساله ابتدا مدل ضایعه نخاعی در موش صحرایی ایجاد ، سپس ژلی که حاوی دو داروی مینوسایکلینو و پاکلیتاکسل بود به ناحیه آسیب دیده تزریق شد .
رییس پردیس علوم و فناوری یهای نوین دانشگاه سمنان اظهار داشت: نتایج این رساله که به صورت دو مقاله ISI در مجلات بین المللی  Materials Letter  و Journal of Controlled Release  به چاپ رسید، نشان داد استفاده همزمان از دو دارو ظرف هفت روز منجر به کاهش التهاب می شود و پس از ۲۸ روز کم شدن بافت اسکار و افزایش بازسازی سلولهای عصبی قابل مشاهده است، ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﻳﻊ و ﭘﺎﻳﺪار ﺣﺮﻛﺖ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺪل ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻧﺨﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ دو دارو را ﻫﻤﺰﻣﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ مشاهده شد.
دانشگاه سمنان به عنوان دانشگاه مادر استان و یکی از تاثیرگذارترین دانشگاه های ایران، در سال ۱۳۸۹ به عنوان نخستین  دانشگاه کشور، اقدام به تاسیس پردیس علوم و فناوری های نوین کرد.
پردیس علوم و فناوری های نوین در دانشگاه سمنان شامل دانشکده‌های نانوفناوری، بیوفناوری، مهندسی هوافضا و مهندسی انرژی‌های نوین است .
این پردیس هم اکنون در ۱۰ رشته گرایش شامل: فناوری نانو- نانومواد، مهندسی شیمی- نانوفناوری، مهندسی پزشکی- بیومواد، مهندسی پزشکی- بیوالکتریک، زیست فناوری میکروبی، هوافضا- سازه‌های هوافضایی، هوافضا- جلوبرندگی، مهندسی سیستم‌های انرژی- سیستم‌های انرژی، مهندسی سیستم‌های انرژی- انرژی و محیط زیست و مهندسی سیستم‌های انرژی- فناوری‌های انرژی دانشجوی کارشناسی ارشد و در ۳ رشته گرایش فناوری نانو- نانومواد، مهندسی پزشکی- بیومواد و مهندسی پزشکی- بیوالکتریک دانشجوی دکتری می‌پذیرد.

سرخط اخبار استان‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha