نخستین نشست رسیدگی به اتهامات مدیر کل سابق ورزش و جوانان فارس برگزار شد

شیراز _ایرنا_ نخستین نشست دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیر کل سابق ورزش و جوانان استان فارس روز سه‌شنبه در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز به ریاست قاضی محمد مهدی محمودی برگزار شد.

رسیدگی به این پرونده در چارچوب قانون آئین دادرسی کیفری و با حضور متهمان و وکلای مدافع آنان برگزار گردید.

 دادگاه نخستین ۶ متهم این پرونده با اتهامات ارتشاء ، جعل امضاء و سند عادی و استفاده از سند مجعول و همچنین رشاء و فراهم نمودن موجبات ارتشاء ، در حالی برگزار گردید که سایر اتهامات مطرح شده در خصوص متهمان در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در حال بررسی است.

قاضی محمودی رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز در جلسه اول رسیدگی به این پرونده پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان ضمن یادآوری حقوق دفاعی متهمین به تفهیم اتهام و بررسی نقش هر کدام از متهمین پرونده و همچنین ارتباط آنان با یکدیگر در قالب مناسبات مالی و پیمانکاری و اخذ دفاعیات آنان پرداخت.

 در ادامه وکلای مدافع متهمین پرونده از دادگاه تقاضای مهلت جهت انجام دفاع مناسب از موکلین خود نمودند که دادگاه با تأکید بر حق دفاع برای متهمین ضمن تجدید وقت رسیدگی، مهلت قانونی مناسبی را جهت ارائه لوایح دفاعی و استماع دفاعیات آنان تعیین کرد.

حیدر علی کامیاب کلانتری مدیرکل سابق  ورزش و جوانان استان روز شنبه دهم خردادماه بازداشت شد.

کامیاب از ۲۸ خرداد ۱۳۹۴   تا زمان بازداشت مسؤولیت اداره کل ورزش و جوانان فارس را عهده‌دار بود. 

وی پیش از تصدی این مسؤولیت، مدیرعاملی باشگاه برق، کانونهای ورزشی، رییس هیات های ورزش همگانی و آمادگی جسمانی ودبیرکلی مجمع خیرین ورزش استان فارس را برعهده داشت.

اخبار مرتبط