رسیدگی به اتهامات رئیس شورا و شهردار اسبق شهر صدرا شیراز به پایان رسید

شیراز_ایرنا_ رسیدگی به پرونده اتهامات رئیس شورا و شهردار اسبق شهر صدرا شیراز در دومین نشست دادگاه این متهمان روز یکشنبه به پایان رسید، رای این متهمان در زمان قانونی صادر می‌شود.

دومین نشست رسیدگی به پرونده شهردار ، رئیس سابق شورای شهر، کارکنان و پیمانکاران وقت شهرداری صدرا امروز  یکشنبه با حضور متهمین ، وکلای مدافع آنان و نماینده دادستان در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز به ریاست قاضی محمد مهدی محمودی برگزار شد.

در این نشست متهمین ردیف های پنجم تا پانزدهم پرونده و وکلای مدافع آنان ضمن ارائه دفاعیات خود به تشریح مراودات مالی خود با متهمین اول تا چهارم پرونده پرداختند.

 در ادامه رسیدگی به این پرونده متهمین ردیف های پنجم تا یازدهم که به عنوان پیمانکار و اتهام دریافت و  پرداخت رشوه و همچنین تبانی و تدلیس در معاملات و مناقصات دولتی و ضرر و زیان به بیت المال در پرونده می باشند در جایگاه حاضر و از خود دفاع کردند و در ادامه وکلای این متهمان نیز ضمن ارائه لایحه ، مستنداتی را در دفاع از موکلین خود به دادگاه ارائه دادند.

همچنین در این جلسه رسیدگی متهم ردیف دوازدهم با  اتهام فراهم کننده موجبات ارتشاء و سه نفر دیگر از کارکنان وقت شهرداری به اتهام ارتشاء با حضور در جایگاه متهم مطالبی را در دفاع از خود به قاضی پرونده ارائه نمودند.

در ادامه رسیدگی به این پرونده ۱۹ جلدی که ۵ ساعت به طول انجامید قاضی محمودی پس از استماع دفاعیات همه متهمین و وکلای آنان به اخذ آخرین دفاع از متهمان پرداخت و ضمن اعلام ختم دادرسی از صدور حکم طی مهلت قانونی یک هفته آینده خبر داد.

رئیس شعبه ۱۰۱ داگاه کیفری و سرپرست محاکم کیفری ۲ شیراز در حاشیه این دادگاه با اشاره به اینکه کلیه موارد بیان شده در دادگاه و لوایح دفاعی به دقت مطالعه و مطابق موازین، رأی قانونی صادر خواهد شد گفت: با توجه به اینکه نظر هیأت ۷ نفره کارشناسی و نظریه تکمیلی آنان اخذ شده و به طرفین ابلاغ گردیده است هم اکنون پرونده آماده صدور حکم می باشدکه این امر ظرف مهلت قانونی انجام خواهد شد.

پرونده موصوف به شهردار ، رئیس سابق شورای شهر صدرا و جمعی از کارکنان و پیمانکاران وقت با اتهامات مختلف رشا، ارتشا، تدلیس در معاملات دولتی و تضییع حقوق بیت المال از سال ۹۸ مفتوح شده بود که امروز پس از برگزاری دومین جلسه دادرسی، رسیدگی به اتهامات آنان به پایان رسید.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار استان‌ها