توسعه نیازمند مشارکت مردم است

کرمانشاه- ایرنا- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در پیامی ضمن تبریک فرارسیدن ۱۴ تیرماه روز شهرداری و دهیاری گفت: برای حرکت در جهت توسعه پایدار شهری و روستایی نیازمند تدوین برنامه‌های هدفمند با رویکرد تقویت نقش مشارکت مردم هستیم.

مهرداد سالاری روز شنبه در پیام خود آورده است: در دنیای امروز که با تغییرات سریع و رشد فزآینده نیازهای عمومی همراه است، ارتقاء و استانداردسازی سطح رفاه و خدمات شهروندان ضرورتی اجتناب ناپذیر است و در این مسیر شهرداری ها و دهیاری ها رسالتی خطیر و مسوولیتی سنگین برعهده دارند.
وی افزود: استان کرمانشاه سرزمین فرصت ها و ظرفیت هاست و شهرداری ها و دهیاری ها با دیدگاه حرکت در جهت توسعه پایدار شهری و روستایی به عنوان یک افق روشن و چشم انداز زیبا که از طریق تدوین برنامه های هدفمند، جلب مشارکت های مردمی، هدایت صحیح سرمایه گذاری ها، هم افزایی های محلی و تلاش مستمر تحقق می یابد.
معاون استاندار کرمانشاه با بیان اینکه همواره دستاوردها و موفقیت های قابل توجهی را کسب می کنند، عنوان کرد: باور دارم که روز شهرداری و دهیاری فقط به چهاردهم تیرماه ختم نمی شود بلکه هر روز؛ روز شهرداری و دهیاری است، چرا که این مدیریت های محلی با آینده نگری و پشتکار و اراده راسخ پیوسته در مسیر برنامه های عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حرکت می کنند.
آمار فعالان حوزه اداره امور شهر و روستا
استان ۲ میلیون نفری کرمانشاه دارای ٣٤ شهرداری، هزار و ٦٦٠دهیاری، ١٧٩ نفر شورای شهر و چهار هزار و ٨٠٠ نفر شورای روستا است.