استفاده از اسم مستعار در فضای مجازی به قصد سوءاستفاده جرم است

کرمانشاه- ایرنا- معاون پیشگیری و حفظ حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه گفت: استفاده از هویت جعلی در فضای مجازی به قصد سوء استفاده و ضرر و زیان به حیثیت دیگران جرم است.

به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، «محمدامین رحیمی» روز یکشنبه بابیان اینکه استفاده از نام مستعار در فضای مجازی به لحاظ قانونی جرم محسوب نمی شود، اظهار داشت: البته اگر این موضوع سبب شود، فردی خود را به جای دیگری معرفی کند و موجب ضرر و زیان به حیثیت به آن فرد شود و باعث از دست رفتن اطلاعاتی باشد که فرد واقعی نمی‌خواهد آن اطلاعات در فضای مجازی منتشر شود، پیگرد قانونی دارد.

وی تصریح کرد: براین اساس، صرف اینکه با نام مستعار وارد فضای مجازی شویم جرم نیست اما اگر جعل و سرقت هویت دیگران صورت گیرد مشمول جرم خواهد بود.

معاون پیشگیری و حفظ حقوق عامه دادسرای کرمانشاه  اعلام کرد: زمانی که در فضای واقعی با افرادی مواجه می شویم که به ما دروغ می‌گویند و در معاملات ما غش ایجاد می شود بحران فردی و هویتی فرد تلقی می شود و در واقع آن فرد از هویت دیگری برای فریب استفاده کرده و یا از اطلاعات دیگران علیه آنها سوء استفاده می‌کند. 

وی توضیح داد: همچنین در فضای مجازی نیز این حساسیت وجود دارد و بسیاری از افراد با استفاده از نام افراد مشهور مانند ورزشکاران و بازیگران هویت جعلی برای خود ایجاد می‌کنند که جرم محسوب می‌شود که بیشتر موارد سرقت هویت برای سوء استفاده های مالی است.