بیش از پنج هزار پرونده در دادگستری گیلانغرب مختومه شد

قصرشیرین- ایرنا- رییس دادگستری گیلانغرب گفت: پنج هزار و ۷۵۹ پرونده در سال گذشته وارد حوزه قضایی این شهرستان شد که پنج هزار و ۲۶۳ پرونده آن مختومه شده است.

کاوه جشنی روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: مختومه شدن پرونده های قضایی در دادگستری این شهرستان در یکسال گذشته نسبت به سال قبل از آن ۱۲۴ درصد افزایش عملکرد نشان می دهد.

 وی اظهار داشت: این کار با بهره گیری از همه ظرفیت‌ها اعم از تلاش بی وقفه قضات و همکاران، ظرفیت های  بومی و محلی، بزرگان و معتمدان این شهرستان به دست آمده است.

 رییس دادگستری گیلانغرب گفت: همچنین از مجموع یک هزار و ۷۳۷ پرونده ورودی به شعبه اول، حقوقی و جزایی ۱۰۰ درصد پرونده‌های ورودی مختومه شده است.

جشنی اضافه کرد: در بخش پرونده‌های دادستانی نیز از مجموع یک هزار و ۲۳۱ پرونده بیش از یک هزار و ۱۰۰ پرونده مختومه و منجر به صدور حکم شد.

وی افزود: شعبه حقوقی دادگستری شهرستان گیلانغرب امسال موفق شده رتبه دوم استان کرمانشاه را بعد از شعبه ۱۹ کرمانشاه از حیث عملکرد کسب کند.

گیلانغرب در غرب کرمانشاه بیش از ۷۲ هزار تن جمعیت دارد.