ضرورت ایجاد کمیته برنامه‌ریزی، آمایش و آمار در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

تهران- ایرنا- نایب رییس اول کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر ضرورت ایجاد کمیته برنامه‌ریزی، آمایش و آمار در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد.

"محمد خدابخشی" روز سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا افزود: با توجه به اینکه بر اساس ماده (۳۹) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل کمیسیون برنامه و بودجه ‌و محاسبات را برای انجام وظایف محوله در محدوده برنامه، بودجه، نظارت برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس و آمار و خدمات عمومی فنی مطابق ضوابط آن آیین‌نامه برشمرده، مناسب است کمیته‌ای در ذیل این کمیسیون برای رسیدگی به سه حوزه مهم آن یعنی برنامه‌ریزی، آمایش و آمار تشکیل شود.
خدابخشی اظهار کرد: بدون شک حل مشکلات اصلی کشور و مقابله با ابرچالش‌های اقتصادی موجود و نیز حرکت به سوی توسعه بدون یک برنامه هدفمند و هماهنگ و تأمین مالی مناسب آن برنامه توسط بودجه‌های سنواتی میسر نیست و بهترین بستر برای این امر قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه است.
وی خاطرنشان کرد: همانطور که در پیام رهبر معظم انقلاب به مجلس جدید نیز تأکید شده است، توجّه به تنظیم برنامه‌ هفتم در شمار وظایف نزدیک مجلس یازدهم است؛ از این رو یکی از کارویژه‌های مهم کمیسیون برنامه و بودجه در دو سال باقی مانده از قانون برنامه ششم توسعه را می‌توان نظارت و آسیب‌شناسی این برنامه دانست تا این امر، کمیسیون مذکور و دستگاه های اجرایی کشور را برای تدوین و تصویب مطلوب تر قانون برنامه هفتم توسعه آماده سازد.
نایب رییس اول کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: سازمان برنامه و بودجه مبتنی بر قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۳۵۱) ‌و نیز بند "الف" ماده (۱۲۱) قانون برنامه ششم توسعه در دو سال اخیر گزارش نظارتی خود را در مورد نحوه اجرای قانون برنامه ششم توسعه به همراه بودجه‌های سنواتی به مجلس شورای اسلامی ارائه داده که هرچند نیازمند راستی‌آزمایی است اما بستر مناسبی برای نظارت مجلس شورای اسلامی در این زمینه است.
خدابخشی تصریح کرد: یکی از حوزه‌های مهم برنامه‌ریزی کشور که پس از حدود نیم قرن مطالعه هنوز به مرحله اجرا نرسیده اما از اهمیت بالایی برخوردار است، مسأله "آمایش سرزمین" است. در آمایش سرزمین تلاش می‌شود تا تعادل میان سه عنصر انسان، فضا و فعالیت ایجاد شود. این برنامه می‌تواند عدالت منطقه‌ای را فراهم کرده و پتانسیل ها و قابلیت های مناطق کشور را با در نظر گرفتن آنها در برنامه‌ریزی به فعالیت برساند.
وی ادامه داد: با وجود تکلیف دو برنامه چهارم و پنجم توسعه در مورد تدوین اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین، این سندها تهیه نشده است اما خوشبختانه متعاقب حکم جزء (۱) بند الف ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه و نظارت های صورت گرفته اسناد آمایش استانی ولو با کیفیتی پایین تر از سطح شایسته و غیرهماهنگ با اسناد آمایش سایر استان ها تهیه شده است.

خدابخشی گفت: در این زمینه نظارت مؤثر کمیسیون می تواند در تدوین سند ملی آمایش و هماهنگی اسناد آمایش استانی با یکدیگر و نیز با این سند ملی بسیار مؤثر بوده و موجب شود تا هم استان ها و مقامات استانی و مردم این مناطق، نقش خود را در توسعه ملی دانسته و استان ها دارای برنامه شوند و هم کشور از سطح بالاتری از عدالت منطقه‌ای برخوردار شود.
وی افزود: یکی از بسترهای مورد نیاز برای برنامه‌ریزی کشور، وجود آمارهای مطلوب و قابل اعتماد است اما بررسی وضع نظام آماری کشور ما نشان می‌دهد که این نظام به ارتقای استقلال حرفه ای نهادهای آماری، افزایش کیفیت و اعتبار آمارهای رسمی، افزایش هماهنگی اجزای نظام آماری و رفع موازی کاری‌ها و نیز ارتقای پوشش حداکثری نیازهای آماری کشور نیازمند است. در این زمینه و برای اصلاح این نواقص، مطالعات منسجمی در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز صورت گرفته و یک پیش‌نویس طرح نیز تا حدودی تهیه شده است.
نایب رییس اول کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شرح وظایف کمیته برنامه‌ریزی، آمایش و آمار کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی را نظارت بر احکام قانون برنامه ششم توسعه و راستی‌آزمایی گزارش‌های نظارتی سازمان برنامه و بودجه، احصا و برطرف ساختن موانع اجرای قانون برنامه ششم توسعه، ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور در اجرای قانون برنامه ششم توسعه، ارزیابی موفقیت یا شکست استراتژی‌های تعیین شده در برنامه ششم توسعه برای تعیین استراتژی‌های برنامه هفتم توسعه، مشارکت و همکاری با دولت در فرایند تنظیم برنامه هفتم توسعه برشمرد.

خدابخشی همچنین دیگر وظایف این کمیته را بررسی و ارزیابی اسناد آمایش استانی تهیه شده کشور، نظارت بر نحوه و فرایند تدوین سند ملی آمایش کشور، نظارت بر چگونگی هماهنگی سند ملی و اسناد استانی آمایش سرزمین و تلاش در جهت عملیاتی شدن این اسناد و بررسی نظام‌ آماری کشور و انجام اصلاحات مورد نیاز از جمله تهیه پیش‌نویس یک طرح اصلاحی در جهت افزایش استقلال حرفه‌ای نهادهای آماری، افزایش کیفیت و اعتبار آمارهای رسمی، افزایش هماهنگی اجزای نظام آماری و رفع موازی‌کاری‌ها و نیز پوشش حداکثری نیازهای آماری کشور برشمرد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 11 =