پنجهزار و ۸۴۰هکتار جنگل‌کاری در جنوب کرمان اجرا شد

جیرفت - ایرنا - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان از ایجاد جنگل‌های دست‌کاشت بیابانی در پنج هزار و ۸۴۰ هکتار از مناطق بحرانی فرسایش بادی و توفان‌خیز این منطقه خبر داد.

حمزه احمدی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا مساحت کانون‌های بحرانی فرسایش بادی در جنوب کرمان ۳۹۱ هزار و ۸۱۶ هکتار عنوان کرد که سطحی برابر با ۹۸۱ هزار و ۵۱۳ هکتار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه عرصه‌های بیابانی جنوب کرمان یک میلیون و ۲۶۰ هزار هکتار است، افزود: بیش از ۳۹۰ هزار هکتار آن را  کانون‌های بحرانی فرسایش بادی تشکیل می‌دهند که این کانون‌ها تقریباً در شهرستان‌های تحت پوشش این اداره کل به ویژه اطراف تالاب جازموریان ( قلعه‌گنج و رودبار جنوب ) پراکنده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان از جمله فعالیت‌های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان در زمینه مقابله با بیابان‌زایی را احیای تپه‌های ماسه‌ای فعال با استفاده از روش مالچ پاشی توام با نهال‌کاری در سطح ۲ هزار و ۱۵۰ هکتار عنوان کرد.

وی انجام عملیات ترسیب کربُن در ۶۰ هزار هکتار، تهیه طرح‌های مطالعاتی، آبیاری و مراقبت از نهال‌کاری‌های سنواتی به میزان سه هزار ۵۰۰ هکتار، تولید ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار اصله نهال‌ گلدانی مرتبط با بیابان و مدیریت روان‌آب‌ها به میزان ۱۰۶ هزار و ۱۹هکتار را از دیگر اقدامات این اداره کل در راستای مقابله با بیابان‌زایی عنوان کرد و افزود: هزینه‌های این اقدامات از محل اعتبارات استانی و ملی تأمین شده است.

احمدی به ۲۸ خردادماه روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی اشاره کرد و گفت: فعالیت فرسایش بادی، قطع درختان، استفاده از زمین بدون در نظر گرفتن توان اکوسیستم، بوته کنی، چرای مفرط، برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی از مصادیق دخالت انسان در طبیعت است که موجب افزایش و یا ایجاد فرآیند بیابانی شدن می‌شود.

وی آبیاری و مراقبت از عرصه‌های احیا شده با استفاده از روش نهال‌کاری بیابان به میزان ۶ هزار هکتار، ایجاد بادشکن زنده اطراف مزارع با مشارکت کشاورزان به میزان ۴۰۰ کیلومتر، مدیریت روان آب‌ها به میزان ۲ هزار هکتار و همچنین نهال‌کاری بیابان به میزان هزار هکتار را برنامه‌های پیشنهادی این اداره کل در سال جاری برای جلوگیری از بیابان‌زایی اعلام کرد.

او عرصه‌های لخت و بدون پوشش گیاهی، بستر خشک رودها، اراضی کشاورزی بایر و رها شده را از اصلی‌ترین منابع برداشت ماسه عنوان کرد و بر اهمیت طرح محوری بادشکن اطراف مزارع در راستای کنترل و کاهش فرسایش بادی از سطح مزارع تاکید کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان ادامه داد: کشاورزان هفت شهرستان جنوبی استان کرمان در فصل توزیع نهال با مراجعه به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان محل سکونت خود به صورت رایگان با دریافت نهال در اجرای طرح محوری بادشکن اطراف مزارع مشارکت کنند.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان یک سوم پهناورترین استان کشور را با جمعیت یک میلیون نفر در هفت شهرستان تحت پوشش دارد.