تامین مالی مناسب، چالش اساسی بنگاه‌ها و بخش تولید است

تهران - ایرنا- مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی یکی از چالش‌های اصلی بنگاه‌ها و بخش تولید در کشور را تامین مالی مناسب و آسان اعلام و پیشنهادهایی برای تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها به منظور جهش تولید ارائه کرد.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در گزارشی با عنوان «تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها»،  یکی از چالش‌های اساسی بنگاه‌ها و بخش تولید در کشور را تأمین مالی مناسب و آسان اعلام کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیشنهادهایی را برای تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها در جهت جهش تولید ارائه و عنوان کرد طور کلی تقاضای بنگاه‌ها به منابع مالی را می‌توان به دو دسته طبقه‌بندی کرد، توسعه‌ای و سرمایه در گردش. طبقه اول درخواست بنگاه به منابع مالی به منظور افزایش سطح (کمیت و یا کیفیت) تولید اتفاق می‌افتد. اما منابع مالی که در قالب سرمایه در گردش در اختیار بنگاه قرار می گیرد، به حفظ سطح تولید در سطح بهینه کمک می کند.

این گزارش به تبیین مسائل ناظر به سرمایه در گردش متمرکز شده که سوالات محور آن موارد زیر را دربرمی گیرد: چه عواملی زمینه‌ساز تنگنای سرمایه در گردش بنگاه‌ها شده و چه عوامل کوتاه مدتی آن را تشدید کرده است؟ به منظور تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش بنگاه‌ها چه راهکارهایی می‌توان پیشنهاد کرد؟

در این گزارش آمده است،  مشاهده آمارها و ارقام مربوط به تقاضای بنگاه‌ها برای سرمایه در گردش نشان می دهد، تقاضای بنگاه های کشور بسیار بیشتر از متوسط جهانی و حتی کشورهای منطقه است، این مقایسه نیازمند تبیین است. رویه های مالیات ستانی، نبود ابزار پوشش ریسک و فروش نسیه به عنوان استراتژی رقابت موجب شده است، نیاز بنگاه به منابع مالی برای جبران شکاف زمانی تولید (سرمایه در گردش) بیشتر از متوسط بنگاه های دنیا و منطقه باشد.  جهش ارزی و تورم تولیدکننده در شرایط رکود تورمی این نیاز بنگاه ها را تشدید کرده است.

ازسوی دیگر عوامل مؤثر بر عرضه سرمایه در گردش نیز مورد تحلیل قرار گرفته است که مهم‌ترین آن، ناترازی بانک ها و کاهش شدید توان تسهیلات دهی آنها در سال های اخیر است. در پایان گزارش راهکارهای پیشنهادی برای بهبود دسترسی بنگاه ها به تأمین سرمایه در گردش تبیین شده است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 2 =