تداوم توسعه خراسان شمالی در دست‌اندازهای تحریم

بجنورد- ایرنا- اجرای اقدامات عمرانی به وسیله دولت در خراسان شمالی، نشان داد که تحریم‌ها و سنگ‌اندازی‌هایش هرچند شرایط را سخت کرده است اما این خطه از کشورمان همچنان در مسیر توسعه گام بر می‌دارد.

دولت، از سال ۹۲ تاکنون، اهتمام ویژه ای برای ارتقای شاخص های توسعه در استان مرزی خراسان شمالی داشته است؛ هرچند به اذعان مسوولان، هنوز کارهای انجام نشده در این منطقه، بسیار است اما اقدامات و طرح های اجرا شده، گامی است تا زمینه ها برای توسعه و رشد در این منطقه مهیا شود. 

در این سال ها، توسعه راه ها، اجرای پروژه های سدسازی، بهره برداری از بیمارستان ها و افزایش چشمگیر تخت های بیمارستانی در شرایطی بوده است که فشارهای ناشی از تحریم، کارها را دشوار کرده است، اما مردم خراسان شمالی در دولت تدبیر و امید همواره مورد توجه بوده و در این سال ها، شاهد بهره برداری از پروژه های مهم بوده اند. 

تغییر شاخص های توسعه در خراسان شمالی در چند سال گذشته، نمودی از کارنامه اقدامات انجام شده است. در این سال ها شاخص های توسعه در خراسان شمالی در زمینه های مختلف راهسازی، توسعه روستاها، کشاورزی و بهداشت و درمان محسوس بوده است. 

توسعه راهسازی در خراسان شمالی 

مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان شمالی درباره اجرای پروژه های راهسازی در استان در دولت تدبیر و امید اظهار داشت: در این سال ها، بیش از ۲۰۰ کیلومتر راه روستایی آسفالت شده است.

جواد زارعی، با اشاره به تغییر شاخص های عمرانی در دولت اظهار داشت: بزرگراه های استان از ۱۱۱ کیلومتر در سال ۹۲ به ۱۹۱ کیلومتر در سال ۹۹ رسیده است و در این زمینه ۷۲.۷ درصد رشد حاصل شده است. 

بزرگراه های استان از ۱۱۱ کیلومتر در سال ۹۲ به ۱۹۱ کیلومتر در سال ۹۹ رسیده است و در این زمینه ۷۲.۷ درصد رشد حاصل شده است

مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان شمالی افزود: در این مدت، طول راه های روستایی آسفالته استان ۱۱.۶ درصد رشد از هزار و ۷۶۳ کیلومتر به هزار و ۹۶۸ کیلومتر رسیده است.

وی گفت: در این دولت، دو سد ساخته شده و شمار این سازه از ۶ دهانه در ابتدای دولت به هشت دهانه در وضعیت اکنون رسیده است و حجم قابل تنظیم آب سدها در این مدت از ۱۶۰ میلیون و ۲۶ هزار مترمکعب به ۱۷۰ میلیون و ۳۲۰ هزار مترمکعب افزایش یافته است.

زارعی خاطرنشان کرد: احداث شبکه آبیاری و زهکشی هم در این سال ها، از ۲۰ هزار و ۳۹۰ کیلومتر به ۲۱ هزار و ۸۷۳ کیلومتر افزایش یافته است. 

مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان شمالی گفت: تاکنون ۸۲ کیلومتر از طول رودخانه های استان ساماندهی شده است که ۵۷ کیلومتر از این طول مربوط به پیش از سال ۹۲ است.

وی با تاکید بر اهتمام دولت برای تامین آب آشامیدن سالم و بهداشتی برای شهروندان و روستاییان اظهار داشت: میزان پوشش جمعیت شهری از آب سالم، پیش از این دولت، ۹۹.۹ درصد بود که این رقم اکنون به ۱۰۰ درصد رسیده است.

مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان شمالی خاطرنشان کرد: تا سال ۹۲، ۸۶ درصد از جمعیت روستایی استان از آب سالم و بهداشتی برخوردار بودند اما این رقم با اقدامات انجام شده، اکنون به ۹۱.۴ درصد رسیده است.

وی گفت: بهره مندی از خدمات فاضلاب هم در این دولت از ۲۸.۵ درصد در سال ۹۲ به ۳۷.۸  در وضعیت کنون ارتقا یافته است تا گامی برای ارتقای شاخص های بهداشت و سلامت در جامعه باشد. 

گازرسانی به تمام شهرها

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی هم با اشاره به اهتمام دولت برای گازرسانی به شهرها و روستاها در این استان گفت: پیش از این دولت، تنها ۱۶ شهر استان گازدار بود اما اکنون تمام ۲۴ شهر استان گازرسانی شده است، در این مدت ضریب نفوذ گاز شهری استان از ۹۸ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. 

پیش از این دولت، تنها ۱۶ شهر استان گازدار بود اما اکنون تمام ۲۴ شهر استان گازرسانی شده است، در این مدت ضریب نفوذ گاز شهری استان از ۹۸ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است

محسن محمدی اظهار داشت: روستاهای دارای گاز استان هم از ۲۹۰ روستا در سال ۹۲ با ۱۵۴.۸ درصد رشد، به ۷۳۹ روستا در وضعیت کنون رسیده است و در این مدت ضریب نفوذ گاز در روستاها از ۴۹ درصد به ۹۸.۹ درصد رسیده است و این شاخص حدود ۵۰ درصد رشد یافته است.

وی خاطرنشان کرد: با دستور استاندار، قرار است تمام روستاهای دارای کد استان که گازرسانی نشده اند، گازرسانی می شود و در این زمینه  کارها شروع شده و پیمانکار اقدامات را آغاز کرده است، البته اگر روستاهای جدید بدون گاز هم شناسای شود گازرسانی به آن مکان ها، انجام می شود. 

محمدی افزود: خراسان شمالی، استان کشاورزی است و توسعه آن، با محوریت کشاورزی مورد توجه است، در این دولت هم اقدامات خوبی برای کمک به توسعه این بخش انجام شده است، دولت حمایت خوبی از توسعه آبیاری نوین در زمین های کشاورزی دارد و بخش بسیار زیادی از هزینه های اجرای این سیستم ها را پرداخت می کند.

وی گفت: بر این اساس، اجرای طرح های آبیاری نوین در زمین های کشاورزی استان از ۱۹ هزار ۳۴۱ هکتار در سال ۹۲ اکنون به ۳۴ هزار هکتار رسیده است و رشد ۷۵.۷۹ درصدی در این شاخص نشان از اهتمام دولت برای استفاده روستاییان و بهره برداران بخش کشاورزی از مزایای این طرح دارد.

محمدی افزود: اجرای کانال آبیاری و خط انتقال آب با لوله از چهار هزار و ۱۳۳ کیلومتر در سال ۹۲ به چهار هزار و ۴۶۳ کیلومتر در وضعیت کنون رسیده است و ساخت جاده دستری بین مزارع هم در این مدت از ۷۸ کیلومتربه ۱۲۸ کیلومتر رسیده و در این شاخص هم شاهد رشد ۶۴.۱ درصدی هستیم. 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی با اشاره به رشد ۴۴ درصدی در تجهیز و نوسازی زمین های کشاورزی گفت: در این دولت، تجهیز و نوسازی زمین ها از ۱۸ هزار و ۵۱ هکتار به ۲۶ هزار هکتار رسیده است.

افزایش ۷۹.۲ درصدی تخت های بیمارستانی

محمدی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اهتمام دولت برای ارتقای شاخص های بهداشت و درمان و خدمات رسانی بهتر به مردم خاطرنشان کرد: در این زمینه بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امام حسن (ع) در بجنورد، بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی آیت الله هاشمی رفسنجانی در شیروان، بخش سوختگی بیمارستان امام علی(ع) در بجنورد و  بیمارستان ۴۸ تخت خوابی در آشخانه در این دولت افتتاح شد. 

وی گفت: با اقدامات انجام شده در این دولت، شمار خانه بهدااشت در استان از ۳۰۲ مورد در سال ۹۲، اکنون به ۳۸۶ خانه بهداشت ارتقا یافته است و در این شاخص ۲۷.۸ درصد به دست آمده است.

وی افزود: شمار پایگاه های سلامت در استان هم در این مدت با رشد ۵۹.۵ درصدی، از ۳۷ پایگاه به ۵۹ پایگاه رسیده است همچنین شمار مراکز خدمات جامع سلامت با رشد بیش از ۵۳ درصد، از ۶۴ مرکز به ۹۸ مرکز ارتقا یافته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: خوشبختانه در ایجاد تخت بیمارستانی هم رشد خوبی در استان حاصل شده است و شمار تخت ها از ۸۰۴ تخت در سال ۹۲ با رشد ۷۹.۲ درصدی به هزار و ۴۴۱ تخت در وضعیت کنون رسیده است.

خوشبختانه در ایجاد تخت بیمارستانی هم رشد خوبی در استان حاصل شده است و شمار تخت ها از ۸۰۴ تخت در سال ۹۲ با رشد ۷۹.۲ درصدی به هزار و ۴۴۱ تخت در وضعیت کنون رسیده است

وی اظهار داشت: در این مدت، شمار پایگاه های اورژنس شهری استان با ۴۴.۴ درصد رشد از ۹ به ۱۳ پایگاه و پایگاه اورژانس جاده ای هم با رشد ۷۲.۲ درصد از ۱۸ پایگاه به ۳۱ پایگاه افزایش یافته است، شمار پایگاه امداد اجاده ای هم با ۳۳.۳ درصد رشد از ۹ پایگاه به ۱۲ پایگاه رسیده است.

وی درباره اقدامات انجام شده در حوزه ارتباطات خاطرنشان کرد: در دولت تدبیر و امید، ضریب نفوذ مشترکان اینترنت حدود ۵۶۲.۶ درصد رشد داشته و از ۱۳.۷۴ درصد به ۹۱ درصد رسیده است.

محمدی گفت: در این مدت شمار روستاهای دارای اینترنت پرسرعت از محل طرح uso به ۵۳۹ روستا رسیده است، این در حالی است که پیش از این دولت، هیچ روستایی از این مزیت بهره نداشت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی خاطرنشان کرد: در این دولت شمار خانوار روستایی بهره مند از مزایای برق، با ۱۴ درصد رشد نسبت به ابتدای دولت، از  ۱۰۸ هزار و ۱۲۶ خانوار به ۱۲۳ هزار  ۲۸۵ خانوار افزایش یافته است. 

وی افزود: اجرای طرح هادی در این دولت، ۶۶.۷ درصد رشد داشته است به طوری که اجرای این طرح، تا سال ۹۲ تنها در ۲۴۳  روستای استان اجرا شده بود اما اکنون این رقم به ۴۰۵ روستا رسیده است.

محمدی گفت: برای توسعه روستاها، طرح هادی در ۱۶۲ روستای استان تکمیل و به بهره برداری رسیده است، البته اقدامات انجام شده بسیار ارزشمند است اما قبول داریم که با آنچه باید باشد، فاصله داریم و باید تلاش بیشتری انجام شود.

بهره برداری از ۱۰ هزار و ۲۰۹ پروژه عمرانی 

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: ۱۰ هزار و ۲۰۹ پروژه عمرانی با بیش از ۷۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار ریالی، ۳۵۴ میلیون و ۸۰۰ هزار  یورو و یک میلیون دلار ارزش ارزی در این دولت به بهره‌برداری رسیده است. 

محمدی ایرنا اظهار داشت: افتتاح واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان، پروژه واحد تولید شمش آلومینیوم در جاجرم، پروژه توسعه فرودگاه بین المللی بجنورد و ساخت سالن ترمینال جدید و بهره برداری از ۸۰ کیلومتر بزرگراه بجنورد-جنگل گلستان از جمله پروژه های شاخص به بهره برداری رسیده در این دولت است. 

وی درباره اقدامات انجام شده در این دولت برای کمک به توسعه کشاورزی استان گفت: در هفت سال گذشته، پروژه های متعدد در حوزه کشاورزی و مدیریت منابع آب به بهره برداری رسید است که اجرای سیستم آبیاری نوین در ۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی، اجرای سد و شبکه آبیاری و زهکشی غلامان و سد و شبکه آبیاری و زهکشی چندیر از جمله آن است.

محمدی گفت: ورزشگاه ۱۵ هزار  نفری بجنورد، اتمام برق رسانی به روستاهای بالای ۲۰ خانوار در استان، گازرسانی به ۴۴۹ روستای استان، گازرسانی به هشت شهر و پوشش ۱۰۰ درصدی شهرها در این زمینه از دیگر اقدامات شاخص دولت در این استان است. 

با وجود تحریم ها و کاهش قیمت نفت و مشکلات فروش نفت، اقدامات بزرگی در عمران استان انجام شده است که تلاش و رویکرد دولت، تامین رضایت مردم است

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی خاطرنشان کرد: با وجود تحریم ها و کاهش قیمت نفت و مشکلات فروش نفت، اقدامات بزرگی در عمران استان انجام شده است که تلاش و رویکرد دولت، تامین رضایت مردم است. 

تخصیص بیش از ۳۴ هزار میلیارد ریال اعتبار عمرانی به استان

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان شمالی گفت: ۳۴ هزار و ۸۰ میلیارد ریال اعتبار عمرانی از محل منابع استانی، از سال ۹۳ تاکنون به اجرای پروژه‌های استان تخصیص یافته است.  

 ۳۴ هزار و ۸۰ میلیارد ریال اعتبار عمرانی از محل منابع استانی، از سال ۹۳ تاکنون به اجرای پروژه‌های استان تخصیص یافته است

حسن پارسی پور اظهار داشت: در سال ۹۸ از محل اعتبارات استانی، برای تکمیل پروژه های ناتمام هشت میلیارد ریال اعتبار مصوب شد که از این میزان، ۵۰ درصد یعنی حدود چهار هزار میلیارد ریال تخصیص یافت.  

وی گفت: در سال ۹۹ خوشبختانه با حمایت هایی که از استان های کم‌برخوردار انجام شد، پنج هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار از ردیف استان اختصاص یافت که از این میزان تاکنون حدود هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال تخصیص یافته است.

وی با اشاره به سفر رهبر انقلاب به استان در سال ۹۱ اظهار داشت: از محل منابع این سفر تاکنون ۱۹ هزار میلیارد ریال اعتبار به استان اختصاص یافته و تعهدات این سفر کامل محقق شده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی گفت: تخصیص اعتبارات سفر رهبر انقلاب به استان، هنوز هم تداوم دارد و امسال ۱۰ پروژه از این محل اجرا می شود و در این زمینه ۸۳۰ میلیارد ریال اعتبار استانی ابلاغ شده است.

وی اظهار داشت: در سفر سال گذشته کاروان دولت تدبیر به استان هم پنج هزار و ۹۴۰ میلیارد ریال اعتبار عمرانی مصوب و مقرر شد این رقم در سال های ۹۸ و ۹۹ تخصیص یابد که در سال ۹۸، هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافت و امسال در دو مرحله تخصیص اعتبار انجام شده است.

وی در باره اقدامات شاخص انجام شده در استان در دولت تدبیر و امید اظهار داشت: تدوین سند آمایش استان یکی از این اقدامات است، این سند در کمیته تخصصی،  مصوب شده و در مرحله بررسی در شورای عالی آمایش کشور است.

وی با بیان اینکه اسناد توسعه ای، چراغ راه برای حرکت در مسیر توسعه است، گفت: سند توسعه استان در سال گذشته،  به همت مدیران دستگاه های اجرایی، کارشناسان و بخش خصوصی استان تدوین و با حضور وزیر کشور، رونمایی شد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی تدوین سند اشتغال مناطق مرزی استان را از دیگر اقدامات شاخص دولت دوازدهم عنوان کرد و افزود: سند اشتغال شهرستان مرزی راز و جرگلان تدوین شده و تهیه آن برای سایر شهرستان ها نیز در دست اقدام است.

۳۶۸ هزار و ۴۵۷ نفر در قالب ۱۰۸ هزار و ۹۳۰ خانوار در روستاهای خراسان شمالی ساکن هستند. استان خراسان شمالی ۶۹۱ روستا دارای دهیاری است.

استان ۸۶۳ هزار نفری خراسان شمالی در شمال شرق کشور واقع است و ۴۴ درصد از جمعیت آن در روستاها سکونت دارند. 

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =