کمیته ملی پارالمپیک راهبرد کیفی‌گرایی اعزام‌ها را تشریح کرد

تهران- ایرنا- کمیته ملی پارالمپیک سیاست‌های کلی برای اعزام ورزشکاران به بازی‌های پارالمپیک توکیو و پاراآسیایی ۲۰۲۲ هانگ‌ژو چین را اعلام کرد.

بنا بر اعلام کمیته ملی‌پارالمپیک هدف‌گذاری ستاد بازی‌های پارالمپیک توکیو بر مبنای توانمندی ورزشکاران و ظرفیت‌های موجود برای ارتقا جایگاه ایران در بازی‌های پارالمپیک توکیو  نسبت به دوره گذشته (پارالمپیک ریو ۲۰۱۶) و قرار گرفتن در بین ۱۰ کشور برتر رنکینگ  است. تمهیدات ستاد بازی‌ها با افق برنامه‌ریزی در راستای بازی‌های پارالمپیک توکیو  و نیم نگاهی به بازی‌های پاراآسیایی هانگژو پیش‌بینی شده است.

رشته‌ها بر اساس شانس مدال‌آوری  به گروه‌های  ذیل تقسیم‌بندی شدند:

الف: اولویت یک ورزشکارانی که در بررسی‌های صورت گرفته در گروه شانس کسب مدال طلا قرار می‌گیرند، برنامه‌ریزی این گروه بر مبنای کسب مدال طلا در بازی‌های پارالمپیک توکیو انجام خواهد شد، همانند وزنه‌برداری، دوومیدانی، تیروکمان، تیراندازی، جودو، تکواندو و والیبال نشسته.

تبصره: ورزشکارانی که در حال حاضر در وضعیت کسب مدال نقره قرار دارند، چنانچه با توجه به تحلیل‌های فنی و آزمون‌های سنجش آکادمی بتوانند در جایگاهی قرار بگیرند که در صورت حمایت بیشتر مستعد کسب مدال طلا شوند (به عبارتی نقره نزدیک به طلا)، این ورزشکاران نیز بصورت اولویت اول مورد حمایت قرار می‌گیرند.

ب: اولویت دوم ورزشکارانی که در بررسی‌های صورت گرفته در گروه شانس کسب مدال نقره قرار می‌گیرند، برنامه‌ریزی این گروه بر مبنای کسب مدال نقره در بازی‌های پارالمپیک توکیو انجام خواهد شد، همانند وزنه‌برداری، دوومیدانی، تیروکمان، تیراندازی، قایقرانی (کانو) و  تکواندو.

ج: اولویت سوم ورزشکارانی که در بررسی‌های صورت گرفته در گروه شانس کسب مدال برنز قرار می‌گیرند، برنامه‌ریزی این گروه بر مبنای کسب مدال برنز در بازی‌های پارالمپیک توکیو انجام خواهد شد. مانند وزنه‌برداری، دوومیدانی، تیرو کمان، تیراندازی.

چ: اولویت چهارم (شانس کسب مدال طلای بازی‌های پاراآسیایی)  ورزشکارانی که در بررسی‌های صورت گرفته احتمال کسب مدال در بازی‌های پارالمپیک توکیو برای آنها تقریبا وجود ندارد و جایگاه اول آنها در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۲ با توجه به دوره گذشته این بازی‌ها در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا (سوابق) پیش‌بینی شده است.

تبصره: با توجه به اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک و ایجاد انگیزه و بسترسازی مناسب جهت ورزش زنان در این بخش ورزشکاران زن، پس از برخورداری از شرایط ذیل می‌توانند در اردو ها و لیست اعزام قرار گیرند.

الف: طی تحلیل و بررسی‌های تخصصی فنی رشته مربوطه و آزمون‌های آکادمی ملی پارالمپیک ظرفیت لازم را  در راستای کسب مدال بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۲ دارا باشند.  

ب: با توجه به شرایط رشته مربوطه در زمره ورزشکاران با استعداد و نخبه‌ای باشند که با حضور در شرایط اردو می‌تواند در بازی‌های پاراآسیایی پیش رو صاحب مدال گردند. (پدیده جوان) با استعانت از رهنمون‌های مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب  اولویت با  نخبگان جوان.

 رشته‌هایی که موفق به کسب سهمیه بازی‌های پارالمپیک توکیو شده‌اند:

الف: اولویت یک رشته‌هایی که حائز شانس کسب مدال طلا در بازی‌های پارالمپیک توکیو شده‌اند، پس از قرار گرفتن در جایگاه  پیش‌بینی شده کسب مدال طلا (برطبق  بررسی‌های فنی و اولویت‌های ستاد)  با توافق فی مابین کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون مربوطه، اعزام‌های تدارکاتی متناسب با برنامه آماده‌سازی آنها به تعداد حداقل ۲ سفر در نظر گرفته خواهد شد.

ب: اولویت دوم و سوم  دارای اولویت شانس کسب مدال (نقره و برنز) پس از قرار گرفتن در جایگاه پیش‌بینی شده کسب مدال نقره و برنز از حمایت اعزام تدارکاتی بنا به ضرورت برخوردار می‌گردند.

پ: ورزشکاران و رشته‌ها مشروط به قرار گرفتن در جایگاه  شانس کسب مدال و با توجه به شرایط فنی، سنجش و پزشکی در لیست نهایی پارالمپیک  قرار خواهند گرفت و ملاک اعزام کسب سهمیه  صرف نخواهد بود.

ت: با ورزشکاران و کادر فنی در اولویت‌های چهار گانه پس از تائید نهایی قرارداد منعقد خواهد شد و حصول تمامی مفاد فنی، فرهنگی، انظباطی و... که در این قرارداد بیان شده است مد نظر ستاد و کمیته است.  بدیهی است پرداخت کمک هزینه و بهره‌وری بر اساس رعایت مفاد قرارداد فی مابین و گزارش ناظران این کمیته انجام خواهد شد.  

ث : بررسی جایگاه ورزشکاران در هر چهار اولویت براساس رنکینگ کمیته بین‌المللی و رشته مربوطه (مصوب در جلسه فنی رشته مربوطه)   صورت خواهد گرفت، چنانچه رکورد آنها بالاترین حالت را داشته باشد به ترتیب دارای شانس کسب مدال طلا، نقره، برنز  و اولویت چهارم در نظر گرفته می‌شوند (در صورت به روزرسانی و ثبت رنکینگ سال جدید نیز اضافه خواهد شد).

ج: بررسی‌های شانس کسب مدال طلا، نقره، برنز و اولویت چهارم بر اساس آخرین تغییرات راهنمای انتخاب ورزشکاران، دریافتی از کمیته بین‌المللی پارالمپیک، صورت گرفته و  انتخاب ورزشکاران با توجه به کلاس‌هایی که در این بازی‌ها برگزار می‌شود انجام می‌شود.   

چ: ورزشکاران پس از قرار گرفتن در جایگاه مدالی خصوصا ورزشکاران شانس کسب مدال طلا بصورت دوره‌ای هر ۳ ماه یکبار می‌بایست در آزمون‌های پزشکی، سنجش، روانشناسی، ثبت رکورد فنی (در صورت رکوردی بودن) و تثبیت و ارتقاء رنکینگ فنی براساس برنامه‌های ارائه شده شرکت نمایند، بدیهی است ورزشکارانی که نتوانند ثبات جایگاهی خود را حفظ نمایند و ارتقاء بخشند از مزایای  مالی مورد نظر بهره‌مند نخواهند شد و بالعکس.

تبصره ۱: رشته‌هایی مانند تیروکمان و تیراندازی بر اساس رکوردهای بخش مقدماتی و فینال، حداقل  در ۲ دوره قبل مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

تبصره ۲: رشته‌های رقابتی همچون جودو و تکواندو که دارای رنکینگ می‌باشند و برای کسب سهمیه نیاز به جایگاه مناسب براساس راهنمای انتخاب ورزشکاران توکیو ۲۰۲۰  دارند، بر اساس  قرار گرفتن در رنکینگ کسب امتیاز  و مسابقات رو در رو مورد بررسی قرار می‌گیرند.

ح: در رشته‌های تیمی و رقابتی سنجش جایگاه، براساس عملکردها و  درصد شانس کسب سهمیه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کادر فنی رشته‌ها:

الف: معرفی مربیان تیم‌های ملی از سوی فدراسیون‌های مربوطه براساس آیین‌نامه‌های انتخاب کادر فنی مصوب که به فدراسیون‌ها ارسال شده،  صورت خواهد گرفت. در این راستا و براساس دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان  برای ورزشکاران و مربیان زن و برای ورزشکاران و مربیان مرد معرفی گردد که پس از بررسی مدارک و سوابق آنها  براساس آیین نامه انتخاب کادر فنی، انتخاب نهایی در بخش فنی ستاد بازی‌ها نهایی خواهد شد.

ب: در رشته‌هایی که زنان و مردان باهم در آن حضور دارند، ساعات اردوها می‌بایست بصورت جداگانه برگزار شود.  

پ: شایان ذکر است ملاک اعزام به بازیهای پارالمپیک برای کادر فنی صرفا حضور در اردوهای آمادگی نخواهد بود. اساس تصمیم گیری و انتخاب  ضوابط اعلام شده از سوی برگزار کننده بازیهای پارالمپیک و کمیته ملی پارالمپیک  خواهد بود.

ت: رشته هایی که ماده میکس (تیم متشکل از یک آقا و یک بانو) در بازیهای پارالمپیک توکیو در آنها برگزار می شود،   ضرورت دارد نسبت به  رعایت شوونات اسلامی هنگام برگزاری ساعت تمرین برای ماده میکس  اهتمام ورزند.

ث: مربیانی که به عنوان مربی ورزشکار طلایی مشغول به کار خواهند شد تنها با یک ورزشکار می توانند ادامه همکاری دهند.  

ج: کادر فنی رشته ها بر اساس ملاکهای سنجش دوره های ۳ ماهه مورد بررسی قرار خواهند گرفت، در صورت تنزل و یا ارتقا ورزشکاران، مربیان آنها نیز دستخوش تغییرات و بهره مندی و یا عدم بهره مندی از مزایا و یا قطع ادامه همکاری خواهند شد.

چ: کادر فنی موظف خواهند بود نسبت به آخرین تغییرات در قوانین رشته تخصصی و آگاهی از کلیه موارد راهنمای انتخاب ورزشکاران اعم از نحوه انتخاب، کسب سهمیه و  در راستای پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰، اطلاعات کافی را داشته و به صورت دوره ای  هر ۳ ماه یکبار در محل آکادمی ملی پارالمپیک حضور یافته و مورد سنجش و آزمون قرار گیرند، آگاهی از زبان انگلیسی از دیگر شروط این آزمونها خواهد بود مربیانی که در این آزمونها به حد نصاب لازم را کسب ننمایند طبق قرارداد دستخوش تغییرات در بهره مندی از مزایا خواهند شد.     

 تعداد روز اردو های تحت پوشش رشته ها و ورزشکاران  در سال ۱۳۹۹

الف : اولویت یک شانس کسب مدال طلا. اردوهای آمادگی این ورزشکاران پس از ابلاغ ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت ورزش و جوانان مبنی بر برگزاری اردو ها انجام خواهد شد. بصورتی که در شش ماهه اول ۲۰ روز در ماه و در شش ماهه دوم سال ۹۹  بصورت ۲۵ روز در ماه می باشد. در رشته های خاص و شرایط ویژه ورزشکاران  با درخواست فدراسیون مربوطه قابلیت بررسی فنی خواهد داشت.

تبصره : ورزشکاران در این اولویت در شرایط تمرینی قرنطینه خانگی تحت حمایت این کمیته قرار خواهند داشت.

ب : اولویت دوم شانس کسب مدال نقره. اردوهای آمادگی این ورزشکاران پس از ابلاغ ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت ورزش و جوانان مبنی بر برگزاری اردو ها انجام خواهد شد بصورتی که در شش ماهه اول ۱۵ روز در ماه و در شش ماهه دوم سال ۹۹  بصورت ۲۰ روز در ماه برگزار خواهد شد.

ج : اولویت سوم شانس کسب مدال برنز. اردوهای آمادگی این ورزشکاران پس از ابلاغ ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت ورزش و جوانان مبنی بر برگزاری اردوها انجام خواهد شد بصورتی که در شش ماهه اول ۱۰ روز در ماه و در شش ماهه دوم سال ۹۹  بصورت ۱۵ روز در ماه برگزار خواهد شد.

د : اولویت چهارم اردوهای آمادگی این ورزشکاران پس از ابلاغ ستاد ملی مبارزه با کرونا و و وزارت ورزش و جوانان مبنی بر برگزاری اردو ها انجام خواهد شد بصورتی که در شش ماهه دوم سال ۹۹  بصورت ۱۰ روز در ماه برگزار خواهد شد.

تبصره: بدیهی است اولویت برگزاری اردوها در سال ۹۹ با ورزشکاران و رشته های اولویت یک شانس مدال طلا  است.

تبصره: برگزاری اردوها در ۸ ماه منتهی به پارالمپیک در شرایط آب و هوایی استانهایی که نزدیکترین شرایط را به شهر  برگزاری بازیهای پارالمپیک توکیو را  داشته باشد خواهد بود.

 فدراسیونها از زمان آغاز اردوهای منتهی به اعزام‌های برون مرزی، ملزم به دریافت ضمانتنامه از ورزشکاران مطابق با اعلام ستاد مبارزه با دوپینگ (مبلغ اعلامی از سوی نادو) خواهند بود. کلیه ضمانتهای ورزشکاران جهت خروج از کشور (حراست)  بر عهده  فدراسیونها  بوده و ملزم به اخذ تعهدات بر مبنای دستورالعمل ابلاغی هستند.

 در صورت درخواست فدراسیونها مبنی بر برگزاری اردوهای غیر متمرکز و نیز اعزام تدارکاتی جهت ورزشکاران ویژه (زهرا نعمتی و ساره جوانمردی)، درخواست به ستاد بازیها ارائه و پس از بررسی تکمیلی در صورت دارا بودن شرایط برگزاری به فدراسیونها ابلاغ خواهد شد.  فدراسیون‌ها جهت ارتقاء وضعیت ورزشکاران ویژه خود (زهرا نعمتی و ساره جوانمردی) که مورد تصویب ستاد پارالمپیک توکیو هستند، میتوانند اقدامات لازم جهت معرفی مربیان خارجی را انجام دهند که پس از بررسی در ستاد و تایید قابلیت اجرا خواهد داشت.

 سایر رشتههای تحت پوشش کمیته که شانس کسب سهمیه و حضور در بازیها پارالمپیک را ندارند، بر مبنای  تفاهم نامههای فی‌مابین با فدراسیون مربوطه از حمایتهای کمیته بهرهمند خواهند شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 11 =

سرخط اخبار ورزش