رشد ۳۹ درصدی بودجه وزارت میراث‌فرهنگی در سال ۹۹

تهران - ایرنا- وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: مجموع اعتبارات ستاد مرکزی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دستگاه‌های وابسته در قانون بودجه سال ۹۹، ۱۵ هزار و ۳۲۶ میلیارد ریال بوده که نسبت به اعتبارات ابلاغی بودجه سال ۹۸ رشد ۳۹درصدی داشته است.

به گزارش میراث آریا، علی‌اصغر مونسان گفت: در قانون بودجه سال ۹۹ مجموع اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی های سرمایه ای و عمرانی این وزارتخانه و دستگاه های وابسته بالغ بر ۱۵هزار و ۳۲۶میلیارد ریال بوده که این رقم در ابلاغ سال ۹۸ حدود ۱۱هزار و ۲۰میلیارد ریال است.

او افزود: قانون بودجه ۹۹ کل کشور مانند سنوات گذشته پس از جمع بندی لازم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب در هیئت دولت در قالب لایحه بودجه در اسفند ۹۸ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

مونسان تصریح کرد: روح حاکم بر این لایحه به دلایل شرایط تحریمی و شرایط خاص اقتصادی و از طرفی ضرورت تأمین معیشت و تنظیم نیازهای مردم یکی از مباحث مهمی بود که دولت با آن روبرو بود. یکی از پایه های اصلی درآمد دولت از سنوات گذشته درآمدهای فروش نفت بوده که خوشبختانه طی سه سال گذشته دولت تلاش کرده است تا سهم بسیار کمی از منابع قابل اتکا به خودش را از این منبع تأمین کند، از طرف دیگر کاهش شدید قیمت نفت موجب شده که این سیاست الزام آور شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: در مجموع از ظرفیت اعتبار ۶۴۹ هزارمیلیارد تومان منابع بودجه عمومی دولت، ۵۷۱ هزارمیلیارد تومان به سهم منابع عمومی دولت و ۷۸هزار و ۷۰۰میلیارد تومان نیز به درآمدهای اختصاصی دولت اختصاص دارد.

او افزود: بودجه اساسا پیش بینی درآمدهاست. درآمدهای دولت در سه بخش اساسی طبقه بندی شده است. بخش اول درآمدهاست که شامل درآمدهای مالیاتی، گمرکی، تعرفه ها و مصادیقی از این جنس می شود و یک بخش دیگر بحث واگذاری تملک دارایی های سرمایه ای مانند فروش نفت، میعانات گازی  است. همچنین بخش دیگر واگذاری دارایی مالی شامل فروش اوراق مشارکت، اسناد خزانه و انتشار اسنادی از این قبیل است.

 مصارف بودجه عمومی کشور در بخش هزینه ای بالغ بر ۴۳۶هزارمیلیارد تومان از سهم ۵۷۱هزارمیلیارد تومان است. بودجه هزینه‌ای شامل پرداخت های معیشتی، هدفمندی یارانه ها، بازپرداخت سود هزینه های اسناد خزانه و...است. اما با وجود محدودیت هایی که وجود دارد، اعتبارات عمرانی حدود ۸۸هزارمیلیارد تومان تخصیص پیدا کرده است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به اینکه سیاست های دولت در بحث معیشت مردم کمک به اقتصاد خانوارهای بی بضاعت، رفع فقر، توجه به تولید و ایجاد زیرساخت ها است، اظهار کرد: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم مانند تمام وزارتخانه ها اعتبارات آن به دو بخش هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تقسیم می شود. در بودجه سال ۹۹ با وجود محدودیت های مالی که دولت داشت وزارتخانه توانست شرایط خوبی را در بودجه هزینه ای و عمرانی مدیریت کند و شاهد رشد برای مجموعه طرح های عمرانی مختلف و ردیف های بودجه هزینه ای تحصیل کند و در متن قانون قرار دهد.

او افزود: بدون شک این بودجه با تلاش های بی وقفه وزارتخانه با همراهی نمایندگان و فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی تحقق پیدا کرد و قطعا دولت به شکل ویژه از این بودجه حمایت کرده است.

افزایش سهم وزارتخانه از تعرفه درآمدی عوارض خروج از کشور 

مونسان بیان کرد: سال گذشته سهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از تعرفه درآمدی عوارض خروج از کشور ۴۰۰ هزار ریال بود که در قانون بودجه سال ۹۹ به ۸۰۰ هزار ریال برای اجرای ایجاد توسعه زیرساخت ها و تأسیسات گردشگری، حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی افزایش پیدا کرد. همچنین ۲ برنامه تخصصی جدید مرتبط با حوزه گردشگری شامل برنامه توسعه سرمایه گذاری و اقتصاد گردشگری و توسعه گردشگری پایدار و الکترونیک به برنامه های هزینه ای ردیف اصلی وزارتخانه در سال ۹۹ اضافه شد.

او افزود: عنوان بیمه راهنمایان گردشگری به تعداد ۲هزار نفر از محل منابع قانون هدفمندی یارانه ها، ذیل ردیف ۲۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ اضافه و طرح تملکی با عنوان مطالعه، احداث و تجهیز موزه منطقه ای فارس به اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال اضافه شد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از اختصاص ۷۰ میلیارد ریال برای مطالعه و اجرای طرح گردشگری خبر داد و تصریح کرد: در سال ۹۹ شرایط بسیار مطلوبی نسبت به سال ۹۸ داریم، برآوردها نشان می دهد شاهد رشد اعتبارت بیش از دو برابری بودجه هزینه ای و عمرانی وزارتخانه در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۶ هستیم.

مونسان اظهار کرد: بودجه هزینه ای و تملکی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در سال جاری ۵۸۵میلیارد ریال است که در سال ۹۸ میزان ابلاغ بودجه ۵۷۲میلیارد ریال بوده که نشان دهنده رشد ۲درصدی در این بخش است.

رشد ۵۱ درصدی اعتبارات تملکی

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعتبارات تملکی حوزه میراث فرهنگی در بودجه سال جاری در قانون ۹۹، ۴۳۹۲ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: در بودجه سال ۹۸، ۳۳۳۶میلیارد ریال مصوب شد که حدود ۲۹۰۲ میلیارد ریال آن ابلاغ شد و در مجموع ۵۱ درصد رشد قانون ۹۹ نسبت به ابلاغ ۹۸ است.

او افزود: جمع اعتبارات تملکی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بدون دستگاه های وابسته در ابلاغ سال ۹۸، ۵۹۶۰میلیارد ریال و در قانون ۹۹، ۸۸۲۰میلیارد ریال بوده که نشان دهنده ۴۸ درصد تغییرات قانون ۹۹ نسبت به ابلاغ ۹۸ است.

 مونسان تصریح کرد: اعتبارات تملکی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در ابلاغ سال ۹۸، ۳۰ میلیارد ریال و در قانون ۹۹، ۳۵ میلیارد ریال است که نشان دهنده ۱۶ درصد تغییرات قانون ۹۹ به ابلاغ ۹۸ است.

او اعتبارت هزینه‌ای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (ردیف اصلی) ابلاغ سال ۹۸ را ۲۹۵۹میلیارد ریال و در قانون ۹۹، ۳۷۹۰میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این رقم نشان دهنده ۲۸ درصد تغییرات قانون ۹۹ نسبت به ابلاغ ۹۸ است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصریح کرد: اعتبارات هزینه‌ای توسعه زیرساخت ها و تاسیسات گردشگری و حمایت از میراث فرهنگی و صنایع دستی در ابلاغ سال ۹۸، ۵۴۳ میلیارد ریال در قانون ۹۹، ۸۸۵ میلیارد ریال بوده که نشان دهنده ۶۳ درصد تغییرات قانون ۹۹ نسبت به ابلاغ ۹۸ است.

او افزود: اعتبارات هزینه ای در بخش اشتغال و ترویج صنایع دستی در ابلاغ سال ۹۸، ۱۴۲ میلیارد ریال و در قانون ۹۹، ۲۰۰ میلیارد ریال بوده که نشان دهنده ۴۱ درصد تغییرات قانون ۹۹ نسبت به ابلاغ ۹۸ است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 5 =

سرخط اخبار فرهنگ