برنامه‌های درسی پنجشنبه 4 اردیبهشت شبکه‌های سیما

تهران-ایرنا- جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز پنجشنبه 4 اردیبهشت ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد.

به گزارش  شامگاه پنجشنبه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز پنجشنبه 4 اردیبهشت ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس علوم تجربی پایه٩

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس مطالعات اجتماعی پایه ٨ 

ساعت ٨:۴۵تا  ٩:٠۵درسمطالعات اجتماعی ٧

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵درس زبان انگلیسی ٩

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول.

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه دوم.

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم.

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم.

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم.

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس هندسه١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک 

ساعت١۵درس تفکر و سواد رسانه ای پایه١٠ تمام رشتهها

ساعت۱۵:٣٠ درس شیمی٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی  .

ساعت۱۶درس نگارش٢ پایه١١ تمام رشته‌ها   .

ساعت۱۶:٣٠ درس ریاضیات گسسته پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک   

ساعت ١٧ درس فیزیک ٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی   .

ساعت ٢٢ درس شیمی٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی   

ساعت ٢٢:٣٠ درس فارسی٣  پایه١٢

  شبکه ۴ :

ساعت۸تا۸:٣٠درس تاریخ  اسلام ٢  پایه ١١ رشته علوم و معارف اسلامی   .

 ساعت۸:٣٠ تا٩ درس جامعه شناسی ١ پایه١٠رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس تاریخ ١ پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی   

ساعت٩:٣٠تا١٠درس اصول عقاید ٢ پایه ١١ رشته  علوم و معارف اسلامی .

ساعت ١٠ تا۱٠:٣٠ درس روانشناسی پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠:٣٠تا ۱٠:۵۵  ریاضی١  پایه١٠ نسبت‌های مثلثاتی درس مشترک شاخه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش .

ساعت۵۵: ١٠تا١١:١۵درس پرورش و تولید غلات و گیاهان صنعتی پایه ١٢ رشته امور زراعی شاخه  فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ١۵: ١١تا ١١:۴٠ درس فناوری های نوین پایه١١ از ایده تا محصول درس مشترک شاخه‌های فنی‌و حرفه‌ای وکاردانش   

ساعت۴٠: ١١تا ١٢  درس ارتباط موثر پایه١٠ مکاتبات اداری و آراستگی رشته‌های زمینه خدمات شاخه فنی‌وحرفه‌ای 

اخبار مرتبط

سرخط اخبار علم و آموزش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha