تحقق ‌۶۸ درصدی درآمد شهرداری تهران در سال ۹۸

تهران - ایرنا - خزانه دار شورای شهر تهران گفت: طی دوره یازده ماهه سال ۹۸ مبلغ ۱۴۹هزار و ۹۰۲ میلیارد ریال معادل ۶۸ درصد درآمد شهرداری محقق شده و از سوی دیگر کسری عملکرد ۷۱هزار و ۷۹۸ میلیارد ریال معادل ۳۲ درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده می شود.

«سیدحسن رسولی» روز یکشنبه در دویست و نهمین جلسه شورای شهر تهران درباره حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری (دی و بهمن ماه سال ۱۳۹۸) اظهار داشت: در ۲ ماه دی و بهمن شهرداری تهران موظف بوده نسبت به تامین منابع در سقف ۳۵هزار و ۸۴۵ میلیارد ریال اقدام کند و میانگین تحقق درآمد در این ۲ ماه مبلغ ۲۵هزار و ۴۰۶ میلیارد ریال بوده و معادل ۷۱ درصد بوده است.
 

خزانه دار شورای شهر تهران ادامه داد: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب اولیه شورا موظف بود در برش عملکردی دی ماه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۱۵هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال اقدام کند. ماخذ محاسبه درآمد دی ماه بودجه مصوب (۱۸۸هزار و۲۸۱ میلیارد ریال) است.
 

به گفته وی، در دی ماه مبلغ ۱۰هزار و۶۱۱ میلیارد ریال معادل ۶۸ درصد درآمد کسب شده است همچنین در برش عملکردی بهمن ماه با اضافه شدن متمم بودجه (۲۴۱هزار و ۸۵۴ میلیارد ریال)، شهرداری موظف به تامین منابع در سقف ۲۰هزار و ۱۵۵ میلیارد ریال شده، که مبلغ ۱۴هزار و ۷۹۵ میلیارد ریال معادل ۷۳ درصد  درآمد کسب شده است.
 

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در بخش عملکرد هزینه ای دی و بهمن سال ۹۸، اظهار داشت:  شهرداری تهران در ۲ماه دی و بهمن تا سقف ۲۹هزار و ۱۵۲ میلیارد ریال اجازه هزینه کرد داشته که با اعلام مبلغ ۲۵هزار و  ۸۹۹ میلیارد ریال در دو ماه تقریباً معادل ۸۸ درصد مصارف خود را منظور و ثبت کرده است.  

رسولی در تشریح جزیی تر عملکرد هزینه ای گفت: شهرداری تهران در دی ماه تا سقف ۱۴هزار و ۶۱۹ میلیارد ریال اجازه هزینه‌کرد داشته است؛ با اعلام مبلغ ۱۰هزار و ۹۲۶ میلیارد هزینه ثبت شده در این ماه، تقریباً ۷۵ درصد مصارف خود را منظور و ثبت کرده از این مبلغ ۹۰درصد بصورت پرداخت نقدی و ۱۰ درصد هزینه غیرنقدی است.

وی ادامه داد: همچنین در بهمن ماه تا سقف ۱۴هزار و ۵۳۳ میلیارد ریال اجازه هزینه‌ کرد داشته و با اعلام مبلغ ۱۴هزار و ۹۷۳ میلیارد هزینه ثبت شده، تقریبا ۱۰۰ درصد مصارف خود را منظور و ثبت کرده  است.

رسولی درباره  عملکرد حساب درآمد و هزینه یازده ماهه سال ۹۸ نیز اظهار کرد: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب موظف بوده، در برش عملکردی یازده ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۲۲۱هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اقدام کند.

به گفته این عضو شورا، ‌طی این دوره یازده ماهه مبلغ ۱۴۹هزار و ۹۰۲ میلیارد ریال معادل ۶۸ درصد  درآمد کسب شده بنابراین طی یازده ماهه مذکور کسری عملکرد ۷۱هزار و ۷۹۸ میلیارد ریال معادل ۳۲ درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده می شود.  

وی ادامه داد: از کل درآمد یازده ماهه (۱۴۹هزار و ۹۰۲) مبلغ ۱۲۲هزار و ۹۰۵ میلیارد ریال آن معادل ۸۲درصد نقد و ۱۸درصد آن (۲۶هزار و ۹۹۷ میلیارد ریال) غیرنقد است و از کل درآمدنقدی وصولی ۴۱درصد آن درآمد پایدار و ۵۹ درصد آن درآمد ناپایدار است.  
    
خزانه دار شورای شهر تهران در توضیح عملکرد هزینه ای تصریح کرد: در این دوره، شهرداری اجازه داشته حداکثر تا سقف اعتبار مصوب به مبلغ ۱۵۹ هزار و ۸۶۲ میلیارد ریال هزینه کند. طی دوره مذکور مبلغ ۱۳۲ هزار و ۸۹۲ میلیارد ریال (۸۳ درصد) هزینه در دفاتر ثبت شده است که از این مبلغ ۹۵ درصد  بصورت پرداخت های نقدی و پنج درصد هزینه غیرنقدی است.

وی یادآور شد: بدیهی است این شاخص نمایانگر میزان ثبت رویدادهای هزینه‌ ای در دفاتر مالی بوده و آثار دیگری بر آن مترتب نیست.   

رسولی در تحلیل و ارزیابی عملکرد درآمد و هزینه شهرداری تهران در دی و بهمن ماه سال ۹۸ گفت: در این ۲ ماه کسب درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است و از سوی دیگر ثبت هزینه‌ها در دفاتر مالی سال گذشته طی همین بازه زمانی ۳۶ درصد بوده و طی ۱۱ماهه اخیر این شاخص به ۸۳ درصد  افزایش یافته است.  

وی ادامه داد: از کل درآمدهای دی ماه (۱۰هزار و ۶۱۱ میلیارد ریال)   مبلغ ۹هزار و ۹۸۹ میلیارد ریال آن معادل ۹۴درصد نقد و ۶ درصد (۶۲۲ میلیارد ریال) آن غیرنقد و از کل درآمدهای بهمن ماه(۱۴هزار و ۷۹۵ میلیارد ریال)   مبلغ ۱۳.۷۹۹ میلیارد ریال آن معادل ۹۳درصد نقد و ۷ درصد (۹۹۶ میلیارد ریال) آن غیرنقد است.  

خزانه دار شورای شهر تهران اعلام کرد: از کل درآمدنقدی وصولی دی ماه (۹هزار و ۹۸۹میلیارد ریال) ۴۹درصد آن(۴هزار و ۸۸۲میلیارد ریال) پایدار و ۵۱درصد آن (۵هزار و ۱۰۷ میلیارد ریال) ناپایدار است و از کل درآمدنقدی وصولی بهمن ماه (۱۳هزار و ۷۹۹میلیارد ریال) ۴۰درصد آن(۵هزار و ۵۳۰میلیارد ریال) پایدار و ۶۰درصد آن (۸هزار و ۲۶۹ میلیارد ریال) ناپایدار است.
 
وی با بیان اینکه شاخص عدم تحقق درآمد از ۱۴ درصد  دوره گذشته (ده ماهه)، به ۳۲ درصد عدم تحقق در این دوره (یازده ماهه) رسیده است، تاکید کرد: هر چند گزارش درآمدها، پرداخت‌های نقدی و هزینه‌های غیرنقدی اسفند ارائه نشده ولی این شاخص ها به خصوص میزان کسب درآمد غیر نقد نگران کننده است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران همچنین گفت: آثار مالی و اقتصادی بحران کرونا در عملکرد بودجه ٩٨و پیش بینی تداوم بحران و شدت یافتن عدم تعادل منابع و مصارف بودجه ١٣٩٩ تا پایان نیمه اول سال جاری مستلزم تغییرات اساسی سیاست ها و اقدامات مالی و اقتصاد مدیریت شهریست.

وی خاطرنشان کرد: هم چنانکه در نطق پیش از دستور جلسه هفدهم فروردین متذکر شدم تصمیم گیری عاجل شورا و شهرداری در این خصوص حیاتی است و هرگونه تعلل و تاخیر در اخذ تصمیمات ثمر بخش در دو بخش درآمدی و هزینه ای نه تنها برای اداره پایتخت بلکه برای کلیت نظام تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 3 =