زانو زدن علم بشری مقابل کرونا

کرمانشاه- ایرنا- بدون تردید، بلیه جهانی کووید-۱۹ را می‌توان نتیجه خطای بشری به حساب آورد. این پدیده را با چند سناریوی محتمل می‌شود موردتوجه قرارداد، احتمال اول روند نوپدیدبودن و نوظهوربودن آن وفق تغییرات طبیعی است.

سناریوی دوم، امکان دستکاری ویروس برای مقاصد خاص و نشت در طبیعت که عنان آن از دست مقصران آن خارج شده است.
سناریوی بعدی بلایی که منشاء ماورایی داشته و تلنگری برای جای‌ خود نشاندن موجود راست قامت متکبر طغیانگر هست.
به هرحال می توان این تهدید را به فرصتی فراهم کرد تا رهنمود معنوی مدیریتی گام دوم انقلاب اسلامی را با خودسازی، جامعه پردازی و تمدن‌سازی زمینه طلوع خورشید حکومت جهانی را مهیا نمود.
آنچه صاحبان فکر و اندیشه را بیش از پیش فعال می نماید، تفکر در گذشته و رفع موانع پیشرو  برای امنیت و سلامت هست.

دکتر علی الماسی، استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

عنایت داشته باشند عمری در سلک مدرس بهداشت و طب پیشگیری، مطالب غامض علمی با رویکرد اجتماعی نمودن مدیریت سلامت در مقایسه با تکنولوژی سلامت خواندن این امر مهم، افتخار آموزش به دانشجویان پزشکی و رشته های بهداشت، پرستاری، مامایی و پیراپزشکی داشته ام که در همه موضوعات بهداشتی پیام اختتامیه هرکلاس این بود که «جوی پیشگیری بهتر از خروارها درمان است» و یا اینکه رعایت بهداشت فردی مقدمه بهداشت عمومی است.
شاه بیت این حکایت حفظ فاصله فیزیکی، تعامل صحیح اجتماعی، تاکید مؤکد شستشوی دست ها و رعایت بهداشت به منظور تامین، حفظ و ارتقاء سلامت است.
حال ملاحظه فرمایید طمطراق طب تجاری و مصرفی در مقابله با پاندمی کووید-۱۹ چه نسخه می پیچد؟!
«شاید تا پنج ماه پیش از متخصصین در شاخه های مختلف علوم پزشکی می‌پرسیدند پزشکی چقدر به فکر نیازهای سلامت انسان بوده و تا چه حد از عهده آن بر آمده، می‌شنیدیم بسیاری از نیازهای سلامت در پزشکی نوین درنظر گرفته شده است.
مقالات پرنقش و نگار ایمونولوژی و ویروس شناسی در نیچر، لانست، نیوانگلند جورنال، تکنیک های نجومی و شیک و در صدر همه آمریکا که سهم بالایی در انتشار آنها داشت.
حالا که این سیل به آمریکا رسیده است به تفاوت رویکرد CDC آمریکا در برابر HIV در سال ۱۹۸۱ و SARS-CoV-۲  در ۲۰۲۰ خوب فکر کردم؛ دو جمله است: در خانه بمانید. دستانتان رو بشویید.
و این پاسخ پزشکی مدرن آمریکایی در سال ۲۰۲۰ به یک پاندمی جهانی است.
دکتر علی الماسی، استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه