برخی پیشنهادهای دانشگاه پزشکی جهرم برای مقابله با کرونا، الگوی کشوری شد

شیراز-ایرنا- رییس دانشگاه علوم پزشکی جهرم گفت: تحلیل‌ها و پیشنهادهای کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی جهرم برای کنترل بیماری کرونا از لحاظ کمی و کیفی به عنوان الگو در اختیار سایر کمیته‌های اپیدمیولوژی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور قرار داده شد.

دکتر محمد رحمانیان سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به تشکیل  کمیته اپیدمیولوژی کووید ۱۹ (ویروس کرونا) در دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر اساس پروتکل وزارت بهداشت،افزود: بررسی الگوی بیماری زایی ویروس در شهرستان و مقایسه با دیگر نقاط کشور، بررسی وضع موجود و پیش بینی روند بیماری و ارائه مدل های اپیدمیولوژیک، بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای کنترل بیماری در شهرستان از اهم وظایف این کمیته است.

وی اظهار کرد: پیش بینی نیازهای آتی و فعلی اعم از تعداد تخت های بیمارستانی، تخت ICU، دستگاه ونتیلاتور، تجهیزات حفاظت فردی پرسنل، تعیین وضعیت بیماران شناسایی شده، پیگیری موارد تماس، ارائه و ارسال اطلاعات اپیدمیولوژیک بیماران شهرستان بصورت هفتگی به کمیته اپیدمیولوژی کشوری از اقدامات مهمی است که این کمیته در حال انجام آن است.

رحمانیان ابراز کرد: بر اساس این سیاستگذاری، کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی جهرم تاکنون یک گزارش شامل مدل سازی بیماری در سناریو های مختلف، تعیین وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری و ارائه مدل علمی تغییر رفتار جامعه راجع به اینکه چرا مردم به توصیه های بهداشتی عمل نمی کنند  به کمیته کشوری اپیدمیولوژی ارسال کرده است.

وی بیان کرد: بعد از بررسی های انجام شده توسط  کمیته اپیدمیولوژی کشوری کووید ۱۹، مشخص  شد تحلیل ها و پیشنهادهای سه دانشگاه علوم پزشکی جهرم، شاهرود و شهرکرد برای کنترل بیماری از نظر کمی و کیفی در بین سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور به عنوان برتر  شناخته شده و به عنوان الگو در اختیار سایر کمیته های اپیدمیولوژی دانشگاه های علوم پزشکی کشور قرار داده شده است.

رحمانیان اضافهکرد:  کمیته اپیدمیولوژی کووید ۱۹ دانشگاه به صورت شبانه‌روزی وضعیت بیماری در شهرستان جهرم، استان، کشور و جهان را رصد و به صورت فعال مدل‌سازی‌های خود را به روز و برای استفاده متولیان دانشگاهی و کشوری ارسال می‌کند.

جهرم در فاصله ۱۹۳ کیلومتری از جنوب شرق شیراز قرار دارد.