متخلفین زمین‌خواری در کرمانشاه تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند 

کرمانشاه- ایرنا- دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه، از توقف یک فقره زمین‌خواری در بوستان شرقی شهر کرمانشاه و تحت پیگرد قرار گرفتن متخلفین خبر داد. 

روابط عمومی دادستانی کرمانشاه روز یکشنبه به نقل از شهرام کرمی اعلام کرد: با بررسی های انجام شده از سوی ضابطین دستگاه قضایی یک فقره زمین خواری در بوستان شرقی تایید شد و از ادامه عملیات دیوارکشی در این بوستان جلوگیری شد. 

مدعی العموم کرمانشاه خاطرنشان کرد: پس از احراز تخلف زمین خواری در بوستان شرقی کرمانشاه، دستورات قاطع و سریع در خصوص شناسایی و برخورد با مباشرین، شرکاء و معاونین جرم مذکور و همچنین قصور یا نداشتن قصور مامورین دولتی و شهرداری صادر شد. 

وی در ادامه با هشدار به زمین خواران و متصرفین اراضی ملی در استان، اعلام کرد: با متجاوزان به اراضی ملی بشدت برخورد کرده و هرگونه دست درازی به این اراضی را قطع می‌کنیم. 

این مسوول اضافه کرد: بهره مندی از منابع طبیعی، هوای پاک و فضای سبز از حقوق حقه ی عامه شهروندان بوده و با شخص و یا اشخاصی که قصد تجاوز به حقوق عمومی را دارند به شدت برخورد خواهد شد. 

کرمی در ادامه خواستار هوشیاری بیشتر دستگاه های اجرایی ذیربط مانند شهرداری، امور اراضی، میراث فرهنگی، منابع طبیعی و محیط زیست در برخورد با زمین خواران و متصرفین اراضی طبیعی و ملی شد و گفت: باتوجه به اینکه در تعطیلات نوروزی قرار داریم، عده ای از سودجویان و زمین خواران ممکن است به خیال تعطیلی دستگاه های ذیربط تخلفاتی داشته باشند، لذا انتظار داریم دستگاه های مذکور هشیاری خود را حفظ و راه هرگونه تخلف را بر این سودجویان ببندند. 

وی در پایان اعلام کرد: متخلفین باید آگاه باشند که چشمان دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی و امنیتی بیدار است و اجازه تخلف را به آنها نمی دهیم.