سه صنعت کرمانشاه سبز شدند

کرمانشاه- ایرنا- سه شرکت بزرگی صنعتی استان کرمانشاه توسط سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان صنایع سبز انتخاب شدند.

 مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان کرمانشاه روز سه شنبه در این رابطه به ایرنا، گفت: شرکت صنایع سیمان سامان غرب، شرکت پلیمر کرمانشاه و شرکت پالایش نفت کرمانشاه بعنوان صنعت سبز در سطح ملی برگزیده شدند و لوح تقدیر و تندیس سیمین را دریافت کردند.

«فریدون یاوری» افزود: این شرکت ها به واسطه انجام فعالیت های زیست محیطی، کنترل آلودگی پسماندها و حفاظت از محیط زیست این نشان را دریافت کردند.

وی عنوان کرد: این شرکت ها پسماندهای خود و دود حاصل از فعالیت دستگاه های صنعتی را کنترل و از ورود آلودگی به محیط زیست جلوگیری می کنند.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان کرمانشاه یادآور شد: بازرسان ما به صورت مداوم صنایع استان را مورد باز نگری قرار می دهند و در صورت مشاهده هرگونه آلودگی با متخلفان برخورد می کنند.
استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت دارای بیش از یک هزار واحد تولیدی با بیش از ۳۰ هزار نفر اشتغالزایی است. 

اخبار مرتبط