بهزیستی به ۸۰۰ مددجو خدمات ویزیت در منزل ارایه می‌دهد

کرمانشاه- ایرنا- مدیر بهزیستی کرمانشاه گفت: نزدیک به ۸۰۰ نفر از سالمندان، افراد دارای معلولیت ذهنی، بیماران اعصاب و روان این شهرستان خدمات ویزیت در منزل را دریافت می‌کنند.

صفدر مظفری روز دوشنبه به ایرنا، اظهار داشت: خدمات ارایه شده شامل اقدامات مددکاری و روانشناختی، پزشکی، پرستاری و کار درمانی، دارو و درمان است که به صورت مستمر و دوره ای متناسب با نیاز گروه های هدف انجام می شود.

مظفری ادامه داد: خدمات ویزیت در منزل، خدمات کاردرمانی، فیزیوتراپی و مددکاری را شامل می شود که همه توسط کادر پزشکی به مددجویان که توسط خانواده ها نگهداری می شوند، ارایه می شود.

به گفته این مسوول، هدف بهزیستی نیز افزایش میزان نگهداری معلولان در منزل است.

بهزیستی کرمانشاه به ۱۵۳ هزار و ۸۲۶ مددجو در سطح استان خدمات دهی می کند، که از این تعداد ۳۸ هزار و ۹۹۳ نفر معلول هستند که شامل داراهای معلولیت های مختلف بینایی، شنوایی، ذهنی و روانی و حرکتی می‌باشند.
استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت دارای ۳۴ شهر و ۲ هزار و ۵۹۵ روستا است.