ایجاد بانک اطلاعات مناسب‌سازی برای نخستین بار در کشور

تهران - ایرنا - مدیرکل مسکن و امور گلزارهای بنیاد شهید و امور ایثارگران از ایجاد بانک اطلاعات مناسب‌سازی (بام مناسب‌سازی) برای اولین بار توسط یکی از تشکل‌های مردم‌نهاد خبر داد.

به گزارش روز دوشنبه بنیاد شهید و امور ایثارگران، خداکرم کولیوند افزود: بانک اطلاعات مناسب‌سازی برای اولین بار در ایران توسط انجمن باور که یکی از تشکل ھای مردم نھاد است پایه‌ریزی شده و مجموعه‌ای از اطلاعات مربوط به اماکن مناسب و قابل‌دسترس با دسته‌بندی امـاکن تفریحی، فرهنگی و ورزشـی، حمل‌ونقل، تجاری، بهداشتی و درمانی اداری مناطق و شـھرھا و پاره‌ای اطلاعات دیگر در خصوص موضوعـات مناسب‌سازی محیط برای بھره منـدی افراد دارای معلولیت در این بانک جمع‌آوری‌شده و قابل‌دسترسی برای عموم افراد جامعه قرارگرفته است.
وی افزود: اطلاعات مربوط به این بانک توسط مدیر پروژه بانک اطلاعات مناسب‌سازی و عضو انجمن باور در سـی و هفتمین جلسه کمیته نظارت و حقوقی سـتاد ھماھنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور که در بنیاد شھید و امور ایثـارگران برگزار شد مطرح‌شد.
رییس کمیته نظارت و حقوقی سـتاد ھماھنگی و پیگیری مناسب‌سازی با اشاره به تصویب وظـایف دبیرخـانه این ســتاد گفت: تشــکیل بـانک اطلاعـات مناسب‌سازی در این کمیته مطرح و پس از بررسـی ھـای لازم توسـط انجمن بـاور اجرایی شد، همچنین در نظر است اطلاعـات مناسب‌سازی کلیه امـاکن اعم از دولتی و غیردولتی به‌طور گسترده در بانـک اطلاعـات مناسب‌سازی تجمیع شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 12 =