تخصیص ۴۴۷ هکتار زمین‌های ملی سمنان برای اجرای طرح‌های اقتصادی

سمنان- ایرنا- مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: امسال ۴۴۷ هکتار از عرصه‌های ملی استان برای اجرای طرح صنعتی، کشاورزی و خدماتی به جهاد کشاورزی اختصاص یافت.

علینقی حیدریان روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا، ابراز داشت: ۴۴۷.۵ هکتار از عرصه‌های ملی استان سمنان در قالب ۳۰ پرونده  به جهادکشاورزی برای اجرای طرح‌های اقتصادی اختصاص یافت.

وی ادامه داد: اداره کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان سمنان امسال چهار هزار مترمربع زمین در قالب ۲ پرونده به  بنیاد مسکن استان برای  افزایش حریم روستا تخصیص داده است.

وی بیان کرد: ۱۱۴ پرونده  برای تخصیص اراضی ملی به منظور ایجاد معدن از اداره کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان سمنان استعلام شد و منابع طبیعی پاسخ مثبت داد.

مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان سمنان خاطرنشان کرد: سال گذشته در قالب ۹۶ پرونده اراضی ملی به مساحت ۴۵۷ هکتار به منظور اجرای طرح‌های اقتصادی به جهادکشاورزی استان تخصیص یافت.

وی تصریح کرد: سال گذشته۱۱۲ هکتار از عرصه‌های ملی در قالب هفت پرونده در زمینه حریم روستا به بنیاد مسکن استان سمنان تحویل شد و ۳۴۹ استعلام برای ایجاد معدن به اداره کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان  ارسال شد.

مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: اراضی برای فعالیت‌های اقتصادی بدون ذکر نام طرح و متقاضی به جهاد کشاورزی اختصاص می یابد.

از ۹.۷ میلیون هکتار وسعت استان سمنان، ۵۵ درصد را نواحی بیابانی و خشک، ۳۸.۵ درصد را مراتع، ۲ درصد را اراضی کشاورزی و ۳.۶ درصد را هم جنگل تشکیل می دهد.

اخبار مرتبط